60-годишнина от създаването на Научно-информационен център “Българска енциклопедия”

by admin on 14.04.2015

Две събития в Пловдив:
- 60-годишнина от създаването на Научно-информационен център “Българска енциклопедия”
- Международен ден на паметниците на културното наследство – 18 април.

За повече информация виж файла

Информацията е изпратена от д-р Ралица Гелева

Programme of Special Session – bg fin

Plovdiv Programme – bg

18.04.2015 – Тържествена сесия “Културно наследство”

Международна конференция “Наследство и традиции в устната култура” 20-21.04.2015 – Пловдив

Leave a Comment

Previous post:

Next post: