Публикации

Език, правоговор, влияние на чатбота и изкуствения интелект – някои от темите в разговора.На 24 май 2024 г. мое участие в EuroNews – България. Въпроси за правоговора, базови правила и норми, промените и дублетите; за езика на политиците, журналистите и младите хора през третото десетилетие на 21. век. https://euronewsbulgaria.com/news/27730/profesor-po-retorika-i-komunikatsii-izkustveniyat-intelekt-vliyae-zle-na-ezikovata-kultur ОБЩЕСТВО Професор по реторика и комуникации: [...]

{ 0 comments }

Приносни трудове за демагогията в политическия език Анна Лозева. Рестартът на политическата демагогия. Изследване върху парламентарните дебати 2004–2007 г. София, Авангард Прима, 2018 г. Анна Лозева. Демагогията в новото нормално: езикови наблюдения. София, Авангард Прима, 2021 г. През последните няколко години българската академична книжнина се обогати с две стойностни монографии, посветени на демагогията в езика [...]

{ 0 comments }

“Спиралата на споделянето” или как се измени “спиралата на мълчанието” разглежда в новата си книга доц. Симеон Василев Формулата на информационното уравнение с основни променливи – алгоритми и социални мрежи са в основата на хипотезата за “спиралата на споделянето”, която доц. Симеон Василев предлага в новата си книга “В спиралата на споделянето. Медийното съдържание и [...]

{ 0 comments }

Dear colleague, We would like to invite you to contribute a chapter to a volume we are preparing within RHEFINE Erasmus+ project. RHEFINE is a two-year KA2 Erasmus Strategic Partnership in the field of higher education. It is coordinated by the Centre for Applied Rhetoric (University of Warsaw, Poland) and the partners include The Department [...]

{ 0 comments }

Авторът е гл. ас. д-р Мая Василева. Книгата е издание на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ от 2021 година. Художник на корицата: Антонина Георгиева. Заглавието на монографията задава параметрите за съвременно проучване върху проблематика, която се откроява с особена актуалност в медийните изследвания. Изследването обхваща три конструкта. Първият е токшоуто и това е теоретично, историческо, [...]

{ 0 comments }

Ivanka Mavrodieva Lambert Academic Publishing, 2021 ISSN 978-620-3-58231-0 The author presents the results of a study of 150 publications in online media in Bulgaria for the period of January 2012 – February 2021. The text is divided into several parts. The first one presents the theoretical overview, which is related to the concepts of “online [...]

{ 0 comments }

Представяне на „Книга на медиатора” [1] Медиацията се превръща все повече във важна част от действащата система за извънсъдебно разрешаване на спорове в България. За да подпомогне процеса на обучението и подготовката на компетентни медиатори в България, група експерти от Фондация „Партньори-България“ и Националната асоциация на медиаторите разработиха „Книга на медиатора”, публикувана в печатен и [...]

{ 0 comments }

Представяне книгата на Симеон Василев „Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“ Книгата е издание на Сивас Консултинг през 2020 г. Прави впечатление интересното заглавие, насочващо към размисъл: „Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“. Книгата е с научен редактор доц. д-р Здравко Попов, рецензенти са проф. дфн Валери [...]

{ 0 comments }

Атанас Ждребев е автор на монографията Atanas Jdrebev. Книгата се публикува от издателство „Изток – Запад”. Издателството и Столичната библиотека Ви организират представянето на монографията в зала „София” на Столичната библиотека на 11 март 2020 от 18.00 часа. Няколко думи за автора: Атанас Ждребев e доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той [...]

{ 0 comments }

Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. Книгата е издание на ИК “Ваньо Недков”, София, 2014. Книгата в pdf формат може да се ползва от уеб читателите на Онлайн справочника по реторика свободно. Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите.Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови [...]

{ 0 comments }