Аргументация

Дедукция

by admin on 13.12.2012

Дедукция Дедукция – форма на умозаключение, по същество логически преход от общото към частното. В логиката дедукцията се нарича умозаключение, под формата на което се осъществява логическият преход от общото знание към частното, при това изводът от известното знание в предпоставките към новото знание в заключението се налага с логическа необходимост. Това означава, че при [...]

{ 0 comments }

Еристика

by admin on 09.12.2012

Еристика  Еристика  -  метод за водене на спор, при който се включват логически погрешни, но убедителни разсъждения, т.е. изкуството на водене на спор, в който се използват както истинни, така и неистинни предпоставки. За да увеличат степента на убедителност,  софистите в античността, използват несигурни принципи като прибързани обобщения, погрешни аналогии, нелегитимно позоваване на авторитети.Целта обикновено [...]

{ 0 comments }

Софизъм

by admin on 09.12.2012

Софизъм Софизъм – формално правилно, но всъщност лъжливо умозаключение, построено на предварително подбрани неправилни положения (мними доказателства), съзнателна промяна на истината. © Изготвила Виолета Ашикова. Позоваването на автора и на източника е задължително.

{ 0 comments }

Абдукция

by admin on 09.12.2012

 Абдукция Абдукция – (лат. abductio ‘отвеждане’) -  е вид логическо заключение, определено от Чарлс  Пърс  като “гадаене” или “изказване на хипотеза”. Абдукцията е  един от методите на демагогия. Тя е логически метод, подобен на индукция и дедукция, който разговорно наричат „гърбица”. Такова разсъждение, при което говорителят превежда несвързани с темата факти, които обаче инстинктивно се [...]

{ 0 comments }