Жанрове и формати

Авторски текст на проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева Онлайн справочникът по реторика има за предназначение да представя информация, която е свързана с реториката и ораторството. Представят се известни оратори и техни речи, преведени на български език. Публични изказвания и дебати се популяризират като уеббазирана информация, има линкове към текстове, аудиозаписи и видеозаписи. Възможностите на Web 2.0 [...]

{ 0 comments }

Реферат на откъс от публикацията „Към социогенезата на понятията цивилизация и култура“ Норберт Елиас защитава докторантура по философия в Университета в Бреслау с дисертация озаглавена „Idee und Individuum” (Идеята и индивидът). През 1930 г. Елиас става асистент на Карл Манхейм в Франкфуртския Университет, докато през 1933 г. е принуден да замине за Париж поради своя [...]

{ 0 comments }

Реферат върху текста на Норберт Елиас „Към социогенеза на противоречието между „култура” и „цивилизация” – 2  Норберт Елиас е германски социолог. Той започва да изучи философия, психология и медицина в университета Бреслау, Полша – 1917 г. Учи по един семестър в университетите Хайделберг, където посещава лекциите на Карл Джаспър, и във Фрайбург през 1919 и [...]

{ 0 comments }

 Реферат върху текста на Норберт Елиас „Към социогенеза на противоречието между „култура” и „цивилизация” – 1  Норберт Елиас е роден през 1897 г. в Бреслау. В родния си град той получава първокласно гимназиално образование. В университета изучава медицина и философия. Пишейки доктората си, той се съсредоточава върху философията и социологията. Следва в Университета в Хайделберг [...]

{ 0 comments }

Коя дама се крие във великия портрет на Да Винчи и жена ли е изобразена всъщност? академично есе  Фотина Бакърджиева Творбата на Леонардо да Винчи „Мона Лиза“ става обект на много изследвания, теории за символиката й и дори на спекулации. Въпросът какво е истинското значението на прочутия портрет може би никога няма да получи своя [...]

{ 0 comments }

Хосе Ортега-и-Гасет: „Интелектуалецът и другият”. Феноменологико-херменевтичен анализ от гледната точка на социалната психология  академично есе Светозар Иванов Разработката представлява кросдисциплинарен методологически експеримент, целящ от една страна, популялизиране на нестандартните изследователски методи в психологията и от друга, разширяване на изследователските пространства на академичната психология. Опитът за постигане на тези цели и решаването на настоящите задачи е направен [...]

{ 0 comments }

Видове презентации според начина и средствата на презентиране Устна презентация – Нейни отличителни особености са едновременното присъствие в зала на презентатора, аудиторията, устното изложение,  директен канал при комуникацията,  възможност за получаване на сигнали на обратна връзка, за неутрализиране на шумовете и своевременно внасяне на корекции в поведението на говорещия. Въпреки че презентацията се свързва с [...]

{ 0 comments }

Видове презентации според обекта на презентиране – 3 Отчетна презентация – презентация, чието предназначение е да представи отчет пред съответната оценяваща аудитория или пред мениджъри на дадена организация. Проектова презентация – презентация, чието предназначение е да представи концепция пред съответната аудитория. © Иванка Мавродиева Термините са от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с [...]

{ 0 comments }

Видове презентации според обекта на презентиране – 2 Концептуална презентация – презентация, чието предназначение е да представи концепция пред съответната аудитория. Продуктова презентация – Чрез тази презентация се представят продукти и продуктови серии пред потребители, дистрибутори, разпространители, представители на магазини и др. © Иванка Мавродиева Термините са от речника в книгата „Как да презентираме успешно” [...]

{ 0 comments }

  Видове презентации според обекта на презентиране – 1 Институционална презентация – презентация, чието предназначение е да представи институция (държавна, образователна, културна и др.) пред съответната аудитория. Персонална презентация – презентация, чрез която се представя най-честно известна личност от различни области: бизнес, политика, наука, изкуство, медии, икономика и др. пред съответната аудитория. Корпоративна презентация – [...]

{ 0 comments }