Събития

„Ораторът на 21 век“ е подкаст на български език. В него се представя информация за реториката от Агората в Атина до Web 4.0, от Римския сенат до изкуствения интелект. Подкастът „Ораторът на 21 век“ има за цел популярно да се представят ораторското изкуство, аргументацията и реторичните фигури; да се дават съвети за усъвършенстване на уменията [...]

{ 0 comments }

Днес, 15 декември 2022 г. в Магна Аула на Факултета по журналистика и масова комуникация бе представена книгата на доцент д-р Симеон Василев “Спиралата на споделянето. Медийно съдържание и социални мрежи”. Аз – Иванка Мавродиева – бях водещ на събитието. Директорът на Университетско издателство проф. дфн Валери Стефанов представи книгата. От трибуната говориха за книгата [...]

{ 0 comments }

Преподаването на реториката: съвременни методи и подходи Участниците по проекта Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE от Warsaw University: Agnieszka Szurek и Ewa Modrzejewska; Zagreb University: Diana Tomić и Elenmari Pletikos Olof; Институт по реторика и комуникации (ИРК) – Иванка Мавродиева, Йовка Тишева, Стефан Серезлиев, Иглика Касабова, обсъдиха преподаването на реториката по съвременен начин в [...]

{ 0 comments }

Учители усъвършенстват умения как да използват реториката при преподаване в училище по време на събитие по проекта RHEFINE Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/. Проектът RHEFINE е ориентиран към преподаването на [...]

{ 0 comments }

Студенти от специалност „Българска филология“ усъвършенстват ораторските умения по време на събитие по проекта RHEFINE Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/. Проектът RHEFINE е ориентиран към преподаването на реторика в университети [...]

{ 0 comments }

На 16 и 17 април 2022 г. проф. Иванка Мавродиева и доктор Георги Петков, членове на екипа по проекта RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, представиха дейностите пред ученици от Националната школа по мениджмънт http://nbschool.eu/. Акцентът е върху „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“. Учениците подготвят и произнасят [...]

{ 0 comments }

Студенти усъвършенстваха ораторските си умения по време на събитие по проекта RHEFINE Проектът RHEFINE включва представяне на резултати от дейности и това се реализира успешно пред студенти от специалностите БИН и ПИС, Философски факултет на Софийския университет, Кампус „Изток“, блок 1, зали 51 и 47. Студентите бяха информирани от проф. дн Иванка Мавродиева, председател на [...]

{ 0 comments }

Двудневната международна конференция (24 и 25 февруари 2022 г.), посветена на реториката, приключи успешно днес – 25 февруари 2022 г. Организатори са партньорите по RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education – Университета в Загреб (Хърватия). Съвременните тенденции в обучението по реторика са представени в няколко сесии и презентаторите са утвърдени учени и изследователи от различни [...]

{ 0 comments }

Проектът RHEFINE представя Rhetoric for Innovative Education. Партньори по проекта RHEFINE са: – Университета във Варшава (University of Warsaw)- координатор на проекта; – Университета в Загреб (University of Zagreb); – Институт по реторика и комуникации (Institute of Rhetoric and Communications). Проектът е Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange [...]

{ 0 comments }

23 researchers took part in the virtual webinar hosted by the ESTIDIA Organizing Community, The Editorial Board of IOW project and Rhetoric and Communications Journal. The Editorial Board of the IOW Dictionary (https://www.iowdictionary.org/) in liaison with ESTIDIA Association (European Society of Transcultural and Interdisciplinary Dialogue http://www.estidia.eu/) organised virtual meeting and brief webinar on July 7 [...]

{ 0 comments }