Събития

За изборната кам пания като ПР, послания, кандидати, нови лица, похвати на реториката. EuroNews Bulgaria https://www.youtube.com/watch?v=A5QAMz8C9cE За изборите – с Максим Бехар по Euronews Bulgaria. БНР с Флора Стартиева https://bnt.bg/news/kakvi-sa-poslaniyata-na-politicite-po-vreme-na-kampaniyata-329899news.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3JP5c-qAsEIwjpfQONDfXBAa0-XB0YfoZh_ycgf8U1CBOYsinpgfOR7bs_aem_AdkOIRBW466lnQGPYpW0lgUeybRXLn5PhxIwAer8UpcjL2rNPXXpjyPnOyiCHoY-xF6j7LcyzENzD9EAYg1XQJwB

{ 0 comments }

Форумът The Knowledge-Share Communities (#university&emmahub) във Варшавския университет На 16 и 17 ноември 2023 г. във Варшавския университет ще се проведе The Knowledge-Share Communities (#university&emmahub). Домакин е Факултетът по журналистика, информация и книгоиздаване с декан проф. дн Адамоски. Доцент дн Ана Гиналска ръководи организацията на събитието. На 16 ноември професор доктор Castulus Kolo, президентът на [...]

{ 0 comments }

„Ораторът на 21 век“ е подкаст на български език. В него се представя информация за реториката от Агората в Атина до Web 4.0, от Римския сенат до изкуствения интелект. Подкастът „Ораторът на 21 век“ има за цел популярно да се представят ораторското изкуство, аргументацията и реторичните фигури; да се дават съвети за усъвършенстване на уменията [...]

{ 0 comments }

Днес, 15 декември 2022 г. в Магна Аула на Факултета по журналистика и масова комуникация бе представена книгата на доцент д-р Симеон Василев “Спиралата на споделянето. Медийно съдържание и социални мрежи”. Аз – Иванка Мавродиева – бях водещ на събитието. Директорът на Университетско издателство проф. дфн Валери Стефанов представи книгата. От трибуната говориха за книгата [...]

{ 0 comments }

Преподаването на реториката: съвременни методи и подходи Участниците по проекта Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE от Warsaw University: Agnieszka Szurek и Ewa Modrzejewska; Zagreb University: Diana Tomić и Elenmari Pletikos Olof; Институт по реторика и комуникации (ИРК) – Иванка Мавродиева, Йовка Тишева, Стефан Серезлиев, Иглика Касабова, обсъдиха преподаването на реториката по съвременен начин в [...]

{ 0 comments }

Учители усъвършенстват умения как да използват реториката при преподаване в училище по време на събитие по проекта RHEFINE Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/. Проектът RHEFINE е ориентиран към преподаването на [...]

{ 0 comments }

Студенти от специалност „Българска филология“ усъвършенстват ораторските умения по време на събитие по проекта RHEFINE Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/. Проектът RHEFINE е ориентиран към преподаването на реторика в университети [...]

{ 0 comments }

На 16 и 17 април 2022 г. проф. Иванка Мавродиева и доктор Георги Петков, членове на екипа по проекта RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, представиха дейностите пред ученици от Националната школа по мениджмънт http://nbschool.eu/. Акцентът е върху „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“. Учениците подготвят и произнасят [...]

{ 0 comments }

Студенти усъвършенстваха ораторските си умения по време на събитие по проекта RHEFINE Проектът RHEFINE включва представяне на резултати от дейности и това се реализира успешно пред студенти от специалностите БИН и ПИС, Философски факултет на Софийския университет, Кампус „Изток“, блок 1, зали 51 и 47. Студентите бяха информирани от проф. дн Иванка Мавродиева, председател на [...]

{ 0 comments }

Двудневната международна конференция (24 и 25 февруари 2022 г.), посветена на реториката, приключи успешно днес – 25 февруари 2022 г. Организатори са партньорите по RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education – Университета в Загреб (Хърватия). Съвременните тенденции в обучението по реторика са представени в няколко сесии и презентаторите са утвърдени учени и изследователи от различни [...]

{ 0 comments }