Бутони за интеракция

by admin on 22.05.2016

Бутоните за интеракция, наричани още и социални бутони, са характерни за уебсайтове от типа Уеб 2.0, към които се класифицират блоговете, форумите, уикитата, социалните мрежи и социалните медии и др. Най-често срещаните бутони са Like, Comment и Share. Тези бутони позволяват разпространението на коментари и съдържание в мрежата, на различни сайтове и платформи, като по този начин достигат до профилите на хиляди уебпотребители. Лайкове, коментари и споделяне, интеракциите със съответните бутони, се използват и като единици с метрико-прогностичен характер, за остойностяване на интеракцията с даден сайт, по отношение на потребителската ангажираност. По този начин дават индикация за това, колко въздействащо е дадено съдържание за уебпотребителите. Функциите на тези бутони са разгледани по-долу в следващите статии, публикувани в Онлайн справочника по реторика.
© Тодор Симеонов – докторант по виртуална реторика.
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: