Виртуален свят

by admin on 26.12.2012

Виртуален свят

Виртуален свят(Virtual world) – Казано с други думи на компютърен език – вместо реален. Виртуалният свят  изисква да се ползва компютър и когато се участва във виртуални конференции, или виртуални интервюта, или виртуални заседания, да се седи пред компютъра, а не в стая, зала или помещение, както е при реалните конференции, интервюта и заседания, провеждани лице в лице, директно, в реална среда.

Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: