Ерата на вечерното токшоу (продуциране на вечерно шоу за онлайн платформи)

by admin on 16.04.2021

Авторът е гл. ас. д-р Мая Василева.
Книгата е издание на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ от 2021 година.
Художник на корицата: Антонина Георгиева.

Maya Vasileva_Erata na vechernoto tokshou_korica 15.4 rgb

Заглавието на монографията задава параметрите за съвременно проучване върху проблематика, която се откроява с особена актуалност в медийните изследвания. Изследването обхваща три конструкта. Първият е токшоуто и това е теоретично, историческо, хронологично изследване на вечерното токшоу и текстът доказва твърдението, че има основание да се говори за „ерата на вечерното токшоу“. Вторият е продуцирането на вечерно токшоу и това е новост в изследванията в България, тъй като са обхванати различни аспекти на тази мащабна дейност. Третият е прагматичното и модерно ориентиране не въобще за продуцирането, а за онлайн платформи, имайки предвид развитието на интернет и стигането до генерацията Web 5.0 , дигитализацията и Internet of thinks (IoT).

В първа глава е отделено внимание на жанровата характеристика вечерното токшоу; обхванати са теоретичните и историческите измерения, отделено е внимание на структурата и се стига до дефиниране на матрица за вечерно токшоу; поставен е акцент върху творческия потенциал на водещия във вечерното токшоу.

Втора глава е посветена на токшоуто в САЩ. Налице е кохезия в монографията, като в тази глава е отделено внимание на водещите във вечерното токшоу, открити са пресечни точки с комедията, формите на хумора, като така се постига пълнота в извеждане на информацията. Новост в тази глава е последният раздел, в който има ясен фокус върху продуцирането на вечерно токшоу за онлайн платформи. Намерен е баланс между изследването и прагматизъм, приложните аспекти са изведени точно.

Трета глава представя резултати от задълбочено изследване при използване метода на контент-анализ. Съдържанието покрива заявеното в заглавието „Ерата на вечерното токшоу в България“, тъй като е направен анализ на „Шоуто на Слави“, „Вечерното шоу на Азис“, „Шоуто на Иван и Андрей“, “Шоуто на Николаос Цитиридис“ и „Вечерното шоу на Слави Трифонов“. Обхванат е 20-годишен период на телевизионна практика и реализация на вечерно токшоу в България. Авторът доказва наличие на традиции, извежда индивидуални особености, специфики на вечерното токшоу.

Последната четвърта глава е новост, тъй като в нея се правят проучвания в друга призма и намирам за точно извеждането на заглавието, което не е игра на думи, а начин да се представят медийни реалности: „Развлекателна политика и политическо развлечение“. Обосновано са направени изводи относно политизирането на информационно-развлекателния формат и промените в политическото говорене и явлението „развлекателна политика“. Мая Василева има смелостта да навлезе в една нова област, когато процесите текат и тя установява особеностите от научна гледна точка.

Визуализацията в текста е много добра и естетически издържана.

Монографията е адресирана не само към студенти по журналистика и продуцентство, не само към изследователи, но и към практици, работещи в медиите и към продуценти.

Проф. д.ф.н Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: