Консесия

by admin on 16.12.2020

Консесия
Фиктивно съгласие с позицията на опонента, с тезата и твърденията му.
Пример. Да, мога да приема с известна условност казаното, като си представя трудната ситуация и недостатъчния опит на мениджърите.
©Иванка Мавродиева
Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: