Лайк

by admin on 22.05.2016

Лайк – (от английски like – харесване) е специфична дейност, извършена чрез интеракция с бутон в социалните сайтове и платформи, която изразява харесване, подкрепа и дава обратна връзка за дадено съдържание: текст, картинка, снимка, видео, аудио или мултимедийно. Лайковете са интеракция, отразяваща най-ниско ниво на потребителска ангажираност.
© Тодор Симеонов – докторант по виртуална реторика.
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: