Майевтика

by admin on 13.12.2012

Майевтика

Майевтика – сократически метод, който  представлява последователно и систематично задаване на въпроси, имащи за цел да поставят събеседника в противоречие със самия себе си, към признание в собственото му невежество и невъзможност да се стигне до непротиворечив отговор, като се следва пътя на зададените от Сократ въпроси. В центъра на беседите е темата за човека, проблема за живота и смъртта, доброто и злото, добродетелите и пороците, правата и задълженията, свободата и отговорността, обществото. Считайки, че самият той не притежава истината, Сократ помагал тя да се роди в душата на събеседника. Своят метод той уподобявал на акушерското изкуство – професията на майка му. Както тя помагала да се роди дете, така и Сократ помагал да се роди истината. Точно за това  Сократ наричал своя метод майевтика  – акушерско изкуство.

© Изготвила Виолета Ашикова.

Позоваването на автора и на източника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: