Непълната индукция

by admin on 13.12.2012

Непълната индукция

Непълната индукция е обобщение, основано на анализа само на някои обекти, представляващи определен род или клас. Признакът, открит в отделни обекти, се пренася в този случай на целия калс или група явления. В зависимост от метода на обобщение се различават два вида непълна индукция: популярна индукция и индукция чрез подбор.

© Изготвила Виолета Ашикова.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: