„Популизмът като фактор за дисфункция на политическите институции в България (2001 – 2018)” – автор Атанас Ждребев

by admin on 27.02.2020

Атанас Ждребев е автор на монографията Atanas Jdrebev. Книгата се публикува от издателство „Изток – Запад”. Издателството и Столичната библиотека Ви организират представянето на монографията в зала „София” на Столичната библиотека на 11 март 2020 от 18.00 часа.
Няколко думи за автора:
Атанас Ждребев e доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той е политолог, автор е и на книгата „Разпадането на политическата система в България” – сборник с публикации, които хронологически обхващат периода на първото десетилетие на XXI в. Завършил е НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ”.
Книгата включва резултати от научно изследване върху популизма. Авторът търси отговори на следните въпроси: Възможна ли е изчерпателна дефиниция на популизма? Какви са особеностите на политическото говорене на популистките лидери? Предизвиква ли кризи популизмът, защо представлява заплаха за демокрацията, защо е насочен срещу институциите?

Leave a Comment

Previous post:

Next post: