Различни видове блогове

by admin on 26.12.2012

Различни видове блогове

Групов блог (Group blog)- Груповият блог е блог с много блогъри, които се занимават публикуване само в този блог. Нарича се още колаборативен блог.

Даркблог (Dark Blog) -блог в сянка или тъмен, сенчест, невидим блог. Това е блог, който не е публичен.

Ивент блог (Event blog) – Блог, който е фокусиран само върху едно събитие

Прогблог (Progblog) - A progressive blog.  Програсивен блог, т.е. блог, който представя материали във връзка с прогресирането на дадено нещо.

Термините са от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: