Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите.

by admin on 12.07.2019

Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите.
Книгата е издание на ИК “Ваньо Недков”, София, 2014.

Книгата в pdf формат може да се ползва от уеб читателите на Онлайн справочника по реторика свободно.

Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите.Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: