“Спиралата на споделянето” или как се измени “спиралата на мълчанието” разглежда в новата си книга доц. Симеон Василев

by admin on 07.12.2022

“Спиралата на споделянето” или как се измени “спиралата на мълчанието” разглежда в новата си книга доц. Симеон Василев

Формулата на информационното уравнение с основни променливи – алгоритми и социални мрежи са в основата на хипотезата за “спиралата на споделянето”, която доц. Симеон Василев предлага в новата си книга “В спиралата на споделянето. Медийното съдържание и социалните мрежи” на Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. Доц. Василев коментира, че хипотезата е провокирана от една по-стара теория за “спиралата на мълчанието” на германския учен Елизабет Ноел-Нойман.
Всъщност тук предлагам една хипотеза за спиралата на споделянето в чиито център са социалните мрежи, каза той и уточни, че традиционните медии, на базата на които е създадена теорията за “спиралата на мълчанието”, отдавна нямат изключителната власт да формират общественото мнение. Тяхната сила, ако не е абсолютно отнета, то е твърде отслабена от социалните мрежи, добави доц. Василев.
Книгата поставя редица изследователски въпроси, сред които до къде и как социалните мрежи допринасят за структурната промяна на публичната сфера, водят ли до монополизиране на обществените дебати, става ли дума за контрол върху общественото мнение и под какви форми. Това са много важни въпроси и аз се надявам поне частица от тези отговори да съм намерил в тази книга, коментира авторът.
Книгата “В спиралата на споделянето. Медийното съдържание и социалните мрежи” на доц. Симеон Василев ще бъде представена на 15 декември, от 17:00 часа, в аула “Магна” на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК), на ул. “Московска” № 49.
Доц. Симеон Василев е доктор по “Международна комуникация – Журналистика”. Специализира в университета “Мартин Лутер”, Германия и в университета в Кардиф, Уелс. Дисертацията му е на тема “Лидерство в глобална медийна среда”. Защитава доцентура във ФЖМК с дисертационен труд на тема “Медийно съдържание и външнополитически процес”.

Д-р Десислава Антова – Институт по реторика и комуникации

Leave a Comment

Previous post:

Next post: