Студенти усъвършенстваха ораторските си умения по време на събитие по проекта RHEFINE

by admin on 14.04.2022

Студенти усъвършенстваха ораторските си умения по време на събитие по проекта RHEFINE
Проектът RHEFINE включва представяне на резултати от дейности и това се реализира успешно пред студенти от специалностите БИН и ПИС, Философски факултет на Софийския университет, Кампус „Изток“, блок 1, зали 51 и 47. Студентите бяха информирани от проф. дн Иванка Мавродиева, председател на УС на Института по реторика и комуникации (ИРК), партньор по проекта, за постигнатото. В събитието участва д-р Иглика Касабова, участник по проекта. Студентите участват в ролеви игри, като произнасят речи и подобряват своите реторични умения. Те използват вече учебните помагала „Онлайн курс по реторика“ и „Преподаване на реторика онлайн“, отворени ресурси, издания на ИРК. Студентите чуха и подкастите, публикувани като дейности на ИРК по проекта:

https://rhetoriconline.iorc.info/podcasts-video/?fbclid=IwAR2JX60vTVxLKZiaBGOElrEYOL6FxDvO_fdVhJqXSbwSbXwg7wsHMQc6E-o

https://rhetoriconline.iorc.info/podcasts-video/?fbclid=IwAR2JX60vTVxLKZiaBGOElrEYOL6FxDvO_fdVhJqXSbwSbXwg7wsHMQc6E-o

Два сайта са създадени от ИРК в изпълнение на дейности по проекта:
- https://rhetoriconline.iorc.info/ – O2 Teaching rhetoric online: open resources
- https://rhetoriconline.iorc.info/ – O5 Teaching rhetoric online: open resources

Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.
RHEFINE - Институт по реторика и комуникации RHEFINE – Институт по реторика и комуникации

Leave a Comment

Previous post:

Next post: