Трол

by admin on 22.05.2016

Трол – Наименование на недружелюбно митологично същество според нордската митология, превърнало се в нарицателно за потребител в мрежата, който създава шум в комуникацията във виртуалното пространство. Тролът „надява“ маската на анонимността или чужда идентичност (name or brand jacking) и ангажира вниманието на други потребители чрез провокации, контрааргументи на техни постове, обиден език и пр. Тролингът (дейността на трола) може да бъде и платена дейност (а не само резултат на асоциативен психологически профил на дадена личност), в която тролът поддържа онлайн дискурс (във форуми, блогове, социални мрежи и медии и пр.), в който най-често чрез негативен афект да въздейства на мнението или поведението на другите потребители, във връзка с някаква кауза или позиция, която облагодетелства отделна личност или общност (поръчител/и).
© Тодор Симеонов – докторант по виртуална реторика.
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: