Характеризъм

by admin on 16.12.2020

Характеризъм
Изображение чрез думи, чрез които се описва детайлно картина.
Пример:
Казват, че е важно да изпитваме състрадание. Състрадание към кого. Ето към кого или към кои. Състрадание към бедните, бездомните, гладните, непритежаващите богатства, нямащите солидна банкови сметки, израсналите без подкрепата на родителите, лишените от покрив над главата си, живеещи от подаяния.
©Иванка Мавродиева
Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: