Публикации

Представяне на „Книга на медиатора” [1] Медиацията се превръща все повече във важна част от действащата система за извънсъдебно разрешаване на спорове в България. За да подпомогне процеса на обучението и подготовката на компетентни медиатори в България, група експерти от Фондация „Партньори-България“ и Националната асоциация на медиаторите разработиха „Книга на медиатора”, публикувана в печатен и [...]

{ 0 comments }

Представяне книгата на Симеон Василев „Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“ Книгата е издание на Сивас Консултинг през 2020 г. Прави впечатление интересното заглавие, насочващо към размисъл: „Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“. Книгата е с научен редактор доц. д-р Здравко Попов, рецензенти са проф. дфн Валери [...]

{ 0 comments }

Атанас Ждребев е автор на монографията Atanas Jdrebev. Книгата се публикува от издателство „Изток – Запад”. Издателството и Столичната библиотека Ви организират представянето на монографията в зала „София” на Столичната библиотека на 11 март 2020 от 18.00 часа. Няколко думи за автора: Атанас Ждребев e доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той [...]

{ 0 comments }

Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. Книгата е издание на ИК “Ваньо Недков”, София, 2014. Книгата в pdf формат може да се ползва от уеб читателите на Онлайн справочника по реторика свободно. Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите.Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови [...]

{ 0 comments }

Книгата „Ръководство за писане на речи“ е издание на Университетското издателство на Велкотърновнсикя университет. http://ph.uni-vt.bg/bookinfo.aspx?bid=382 По същество книгата е синтез на научната продукция, преподавателския опит и академичните постижения на Мариета Ботева, която е професор във Великотърновския университет и преподава повече от три десетилетия реторика, съдебна реторика, аргументация. Книгата има синкретичен характер, тя трудно може да [...]

{ 0 comments }

Perspectives on Science and Culture Kris Rutten, Stefaan Blancke, and Ronald Soetaert (eds.)Rutten_flyer_FINAL

{ 0 comments }

На 2 и 3 февруари 2018 г. в Националния дворец на децата в София се проведе международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“. Конференцията бе открита от Деница Сачева, заместник-министър на Министерството на образованието и науката (МОН); от Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и от Татяна Досева, директор на Националния [...]

{ 0 comments }

Когато методологията и теорията се представят експертно или за доц. Мая Русева и книгата й „Политологичните изследвания. Методология и теория“ Монографията „Политологичните изследвания. Методология и теория“ е издание на „Фабер“ и се публикува през 2015. Доц. д-р Мая Русева е преподавател в катедра „Политология, социология и културология“, Философски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил [...]

{ 0 comments }

Рецензия на книгата на Essential EU Climate Law от Иван-Петър Йовчев Рецензия на книгата Woerdman, E., Roggenkamp, M. & Holwerda (eds.). (2015). Essential EU Climate Law. (2015). Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. от Иван-Петър Йовчев, LL.M., докторант по политически науки във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Редакторите и авторите [...]

{ 0 comments }

Рецензия от Мадлен Ангелова на статията на Ясен Захариев и Христо Тодоров „Преводът и формирането на философския език в България“ Статията на Ясен Захариев и Христо Тодоров „Преводът и формирането на философския език в България“ е публикувана в „Български философски преглед“, кн.3, 2013, от 81 до 99 страници. Целта в статията на Ясен Захариев и [...]

{ 0 comments }