Публикации

Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. Книгата е издание на ИК “Ваньо Недков”, София, 2014. Книгата в pdf формат може да се ползва от уеб читателите на Онлайн справочника по реторика свободно. Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите.Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови [...]

{ 0 comments }

Книгата „Ръководство за писане на речи“ е издание на Университетското издателство на Велкотърновнсикя университет. http://ph.uni-vt.bg/bookinfo.aspx?bid=382 По същество книгата е синтез на научната продукция, преподавателския опит и академичните постижения на Мариета Ботева, която е професор във Великотърновския университет и преподава повече от три десетилетия реторика, съдебна реторика, аргументация. Книгата има синкретичен характер, тя трудно може да [...]

{ 0 comments }

Perspectives on Science and Culture Kris Rutten, Stefaan Blancke, and Ronald Soetaert (eds.)Rutten_flyer_FINAL

{ 0 comments }

На 2 и 3 февруари 2018 г. в Националния дворец на децата в София се проведе международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“. Конференцията бе открита от Деница Сачева, заместник-министър на Министерството на образованието и науката (МОН); от Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и от Татяна Досева, директор на Националния [...]

{ 0 comments }

Когато методологията и теорията се представят експертно или за доц. Мая Русева и книгата й „Политологичните изследвания. Методология и теория“ Монографията „Политологичните изследвания. Методология и теория“ е издание на „Фабер“ и се публикува през 2015. Доц. д-р Мая Русева е преподавател в катедра „Политология, социология и културология“, Философски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил [...]

{ 0 comments }

Рецензия на книгата на Essential EU Climate Law от Иван-Петър Йовчев Рецензия на книгата Woerdman, E., Roggenkamp, M. & Holwerda (eds.). (2015). Essential EU Climate Law. (2015). Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. от Иван-Петър Йовчев, LL.M., докторант по политически науки във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Редакторите и авторите [...]

{ 0 comments }

Рецензия от Мадлен Ангелова на статията на Ясен Захариев и Христо Тодоров „Преводът и формирането на философския език в България“ Статията на Ясен Захариев и Христо Тодоров „Преводът и формирането на философския език в България“ е публикувана в „Български философски преглед“, кн.3, 2013, от 81 до 99 страници. Целта в статията на Ясен Захариев и [...]

{ 0 comments }

Рецензия на пълно енциклопедично ръководство в три тома „Приложна психоанализа” с автор проф. д-р Петър Иванов от Веселин Веселинов, докторант към Катедрата по социална, трудова и педагогическа психология, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски” Професор Петър Иванов е уважаван учен в сферата на социалната психология и академик от българската академия за наука и изкуства (БАНИ). [...]

{ 0 comments }

Сборникът с материали от Международната научна конференция, „Актуални тенденции в развитието на прагматиката и когнитивната лингвистика“, организирана от Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ в рамките на Висшия семинар „Нови прочити в хуманитаристиката: ибероамерикански, средиземноморски и трансатлантически езици и култури“, вече е отпечатан. Инициативата е осъществена със съдействието на Посолството на Кралство Испания и Института [...]

{ 0 comments }

Италианската политическа реторика в книга на Нели Стефанова „Политическата реторика на Италия от 90-те“ е монография, написана от д-р Нели Стефанова, главен асистент в катедра „Реторика“, публикувана е от издателство „Сиела“ през 2012 година. Научен редактор на книгата е проф. дин Христина Мирчева. Текстът е структуриран в две глави, като първата е посветена на установяване [...]

{ 0 comments }