Публикации

Рецензия на книгата на Essential EU Climate Law от Иван-Петър Йовчев Рецензия на книгата Woerdman, E., Roggenkamp, M. & Holwerda (eds.). (2015). Essential EU Climate Law. (2015). Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. от Иван-Петър Йовчев, LL.M., докторант по политически науки във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Редакторите и авторите [...]

{ 0 comments }

Рецензия от Мадлен Ангелова на статията на Ясен Захариев и Христо Тодоров „Преводът и формирането на философския език в България“ Статията на Ясен Захариев и Христо Тодоров „Преводът и формирането на философския език в България“ е публикувана в „Български философски преглед“, кн.3, 2013, от 81 до 99 страници. Целта в статията на Ясен Захариев и [...]

{ 0 comments }

Рецензия на пълно енциклопедично ръководство в три тома „Приложна психоанализа” с автор проф. д-р Петър Иванов от Веселин Веселинов, докторант към Катедрата по социална, трудова и педагогическа психология, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски” Професор Петър Иванов е уважаван учен в сферата на социалната психология и академик от българската академия за наука и изкуства (БАНИ). [...]

{ 0 comments }

Сборникът с материали от Международната научна конференция, „Актуални тенденции в развитието на прагматиката и когнитивната лингвистика“, организирана от Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ в рамките на Висшия семинар „Нови прочити в хуманитаристиката: ибероамерикански, средиземноморски и трансатлантически езици и култури“, вече е отпечатан. Инициативата е осъществена със съдействието на Посолството на Кралство Испания и Института [...]

{ 0 comments }

Италианската политическа реторика в книга на Нели Стефанова „Политическата реторика на Италия от 90-те“ е монография, написана от д-р Нели Стефанова, главен асистент в катедра „Реторика“, публикувана е от издателство „Сиела“ през 2012 година. Научен редактор на книгата е проф. дин Христина Мирчева. Текстът е структуриран в две глави, като първата е посветена на установяване [...]

{ 0 comments }

Сп. “Манас” – издание на Центъра за източници езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски” Електронното списание „Манас” manas.bg започна да излиза през есента на 2014 г., първият брой съдържа интересни статии с широк тематичен обхват – от анализи на традиционния индийски театър и танцовата драма през проучвания за санскритска будистка литература, на тибетска [...]

{ 0 comments }

“Глобалната културна политика на ЮНЕСКО” от професор Росица Йорданова “Глобалната културна политика на ЮНЕСКО”, автор професор Росица Йорданова, е издание на Университетското издателство на ВСУ „Черноризец Храбър” от 2015 г. Книгата впечатлява на няколко равнища. Първо, това е систематизираното представяне на огромния обем информация, свързан с културната политика на ЮНЕСКО, като се започва от 1945 [...]

{ 0 comments }

Метафоричният израз, играта и базовите понятия в книгата „Сладоледена реторика” с автор Зорница Христова Красивото оформление на книгата „Сладоледена реторика” с автор Зорница Христова грабва веднага погледа. Вероятно една от причините са илюстрациите на Аля Маркова. Другите причини да се прочете книгата са: – текстът; – структурата; – хармоничното съчетаване до синергия на слово и [...]

{ 0 comments }

„Езикът на академичната комуникация” – „Ключ към успеха”. Термини на 3 езика: български, английски, руски В заглавието всъщност частите са в следната последователност „Ключ към успеха. Езикът на академичната комуникация”. Авторите Галина Шамонина и Боряна Костова са преподаватели от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Книгата е на пазара от 2014 г. и представлява принос в [...]

{ 0 comments }

Юлиана Попова “Ръководство по организационна комуникация” “Ръководство по организационна комуникация” е издание на Русенския университет от 2010 г. По принцип този писмен жанр на академичната комуникация има утвърдено място в университетското образование. Ръководството се приема като нещо рутинно и необходимо за обучението на студентите. Всъщност ръководство не се пише лесно, в него се представя опитът [...]

{ 0 comments }