Други термини

Бларгон (Blargon) – Жаргон, използван отблогърите или Блогов жаргон. Блосари (Blogssary) – Речник, съдържащ термини, отнасящи се до блоговете. Термините са от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010. © Иванка Мавродиева

{ 0 comments }

Аудиторията на блогове Блодеанс  (Blaudience) – Термин, образуван от blog и audience. Аудиторията на блога или посетителите и читателите на блога. Блъркер (Blurker) – Читател на блогове, който не поства коментари, а само чете. © Иванка Мавродиева

{ 0 comments }

Блогър

by admin on 26.12.2012

Блогър (Blogger) – Блогър е някой, който публикува текстове/материали/информация в даден блог, т.е. личност, която създава и поддържа блог. Второто значение е названието на сайта, blogger.com, който е популярен блог, чрез който се хостват уебсайтове. Рядко се използва и терминът уеблогър weblogger. Блогър често се бърка с известната програма Bloggar (http://bloggar.blogspot.com/), която се използва за [...]

{ 0 comments }

Особени типове блогъри Блогсноб (Blogsnob)– Термин, образуван от blog и snob. Отказ на отговор на даден коментар в блог от „не-приятели” – “not-friends”. Блогохолик (Blogoholic)– термин, образуван от думите blog и alcoholic. С него се означава пристрастяване към блогване. Блогорифик (Blogorific) Термин, образуван от блог и terrific. Нещо което блогърът мисли че е невероятно – ужасно [...]

{ 0 comments }

Блогрол (Blogroll)

by admin on 26.12.2012

Блогрол (Blogroll) -  Списък с препоръчани сайтове, които се показват/появяват на определено място в блога. Тези блогове/сайтове са сходни един с друг или ги обединяват общи теми. Това са сайтове на блогъри, които се четат регулярно или сайтове, които принадлежат на блогъри, които са приятели или колеги. © Иванка Мавродиева

{ 0 comments }

Блогсторм (Blogstorm)

by admin on 26.12.2012

 Блогсторм (Blogstorm) – Термин, който е образуван от думите blog и storm. Голямо количество активности в блогосферата, които могат да са част от дискусии и полемики. © Иванка Мавродиева

{ 0 comments }

Интересни термини за блоговете Блогофобия (Blogophobia) – Термин, образуван от blog и phobia. Означава страх от блогове и блогване. Блогспипация (Blogstipation)- Термин, образуван от blog и anticipation. Означава липса, отсъствие на тема за писане в блог. Блогорея - Термин, образуван от blog и логорея и означава необикновено голямо количество публикувани статии в блога. Блогати (Blogathy)– Термин, създаден от думите [...]

{ 0 comments }

Блогосфера

by admin on 26.12.2012

Блогосфера  – Всички блогове или общности от блогове. Това като цяло е общността на блогърите. Тя включва всички блогове, лични, бизнес, частни и други. Терминът блогосферата може да бъде използвана също, когато става дума за всички хора, които имат поддържат блог. Съществува и понятие, образувано на същия принцип за туитър – туитосфера. Като синоними на [...]

{ 0 comments }

Блогобрити

by admin on 26.12.2012

Блогобрити (Blogebrity)- Термин, образуван от blog и celebrity и означава известен блогър. © Иванка Мавродиева

{ 0 comments }

Блогинг

by admin on 26.12.2012

Блогинг (Blogging) - Действие, което представлява писане на мнение /мисли / информация и постове в блогове. © Иванка Мавродиева

{ 0 comments }