Други термини

Нетизен (Netizen)

by admin on 26.12.2012

 Нетизен (Netizen) – Терминът е създаден при комбиниране на две думи net и citizen – мрежа и гражданин – и означава членовете на интернет общност, особено всеки един от тях, които участват в дискусии за интернет и за неговото влияние. Те също така обсъждат как интернет и хората, които го използват, могат да бъдат ангажирани [...]

{ 0 comments }

Нетикет

by admin on 26.12.2012

Нетикет (Netiquette) – Терминът е създаден при комбиниране на две думи: network и etiquette – мрежа и етикет. Стандарти създадени за интернет, използвани основно в дискусионни форуми и електронната поща. Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010. © Иванка Мавродиева

{ 0 comments }

Виртуални светове (Virtual worlds) – Думата ‘worlds’, както и „Втори живот” – Second life – са места във виртуалното пространство, където отделните личности могат да създават свои репрезентации или аватари и да се свързват и общуват с други, които също пребивават там. Терминът е от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, [...]

{ 0 comments }

Виртуален свят

by admin on 26.12.2012

Виртуален свят Виртуален свят(Virtual world) – Казано с други думи на компютърен език – вместо реален. Виртуалният свят  изисква да се ползва компютър и когато се участва във виртуални конференции, или виртуални интервюта, или виртуални заседания, да се седи пред компютъра, а не в стая, зала или помещение, както е при реалните конференции, интервюта и [...]

{ 0 comments }

Уеб 2.0

by admin on 26.12.2012

Уеб 2.0 – (Web 2.0) – Тази фраза е създадена  Тим O’Райли (Tim O’Raily), президент на O’Raily Media, за да се назове втората генерация на уеббазираните общности или услуги, като това са социалните мрежи и сайтове, уикитата, които улесняват сътрудничеството или споделянето между потребителите.  Този термин съдържа и смисълът, че това е обновен от технологична [...]

{ 0 comments }

Аватар

by admin on 26.12.2012

Аватар (Avatar) – Графики, използвани за представяне на хора във виртуални светове. Възможно е да се изградят визуални характари, образи, персонажи, които са с тяло, облекло, да следват определено поведение, да са идентифицирани като пол, да имат име. Дигиталните представяния или репрезентации на отделни индивиди се правят в онлайн среда; създават се 3 D световете; [...]

{ 0 comments }

Блог и мобилни телефони Мобблог (Moblog) – Съкращение от mobile и blog. Тези видове блогове се създават и поддържат от мобилни телефони. Мобблогинг (Moblogging) – Съкращение от mobile и blogging. Отнася се до постингите в блоговете, които се обновяват от мобилен телефон. Те се създават от моблогъри. Мобблогър(Moblogger) – Блогър, който може да обновява своя [...]

{ 0 comments }

Метаблог(Metablog) – Това е блог за блоговете, т.е. за начините на изготвянето, поддържането, блогването и писането в тях. Метаблогинг (Metablogging) – Публикуване на статии за блогването, т.е. за писането и поддържането на блогове. Микроблог (Microblogging)  – вид блог, в който блогърите публикуват кратки текстове, които обновяват. Блогърите обикновено използват набор от услуги за обновяване, включително [...]

{ 0 comments }

Различни видове блогове Групов блог (Group blog)- Груповият блог е блог с много блогъри, които се занимават публикуване само в този блог. Нарича се още колаборативен блог. Даркблог (Dark Blog) -блог в сянка или тъмен, сенчест, невидим блог. Това е блог, който не е публичен. Ивент блог (Event blog) – Блог, който е фокусиран само върху едно [...]

{ 0 comments }

Блогът – от дневника до гражданската журналистика и професионализма Блогбист (Blogburst) - Обединява вашите източници на общи издатели. Блогорополи (Bloggeropoly) - Агенция за назначаване / наемане на професионални блогъри. Блогогогл (Bloggoggle)-  Ръководство на професионални блогъри. Блогфолио (Blogfolio) – Това е онлайн дневник, който е създаден да представя произведенията на даден автор. Може също така да бъде колекция от блогове. [...]

{ 0 comments }