Реторични фигури

Метафора

by admin on 05.05.2021

Метафора Метафорите заемат голяма част от думите и изразите в нашата реч. Използваме ги и ги създаваме, понякога без да се замисляме за това. Метафорите играят безспорно важна роля в езика, запълвайки липсата на думи за обозначаване на нови понятия, а също така изпълняват много други функции. Раждането и първата дефиниция на термина „метафора“ е [...]

{ 0 comments }

Хипербола

by admin on 14.04.2021

Хипербола Определение – това е риторична фигура, която се състои от прекомерно увеличаване или намаляване на аспект, характеристика или свойство на това, за което се говори. Използва се, за да се придаде по-голяма изразителна сила на съобщението или да се направи определено въздействие или ефект върху събеседника. В този смисъл тази реторична фигура може да [...]

{ 0 comments }

Метафората

by admin on 22.02.2021

Метафората е пренасяне на свойства от един предмет на друг на базата на определени сходства. Метафората онагледява основите на човешкото мислене в най-различни аспекти. В аргументацията метафората е сред най-предпочитаните средства за убеждаване и за постигане на по-висока емоционалност на речта. Тя разширява възможностите за изобразяване чрез езика, предава смях, критика, тържествени или мрачни чувства. [...]

{ 0 comments }

Характеризмът

by admin on 22.02.2021

Характеризмът представлява изображение чрез думи, с които се описва детайлно картина. Използването на характеризъм прави текста по-богат и жив и допринася за това да се засилва посланието на автора. Препраща към събитията, действията и отвежда аудиторията в друга реалност. Това може да й помогне и да се припознае в определени идеи. Липсата на характеризъм може [...]

{ 0 comments }

Анафора, епанафора и епифора – изграждат се на базата на повторения. Анафората представлява повтаряне на началната дума или израз във всеки следващ паралелен елемент на речта. При епифората има повторение на еднакви изрази, думи в края на последователни изречения или фрази. Епанафората се характеризира с повторение в края на предходната и началото на следващата фраза. [...]

{ 0 comments }

Евиденция

by admin on 16.12.2020

Евиденция Детайлно представяне на частите на един и същ предмет, който можем да си представим само във въображението си. Пример: Роботът в ежедневието на хората. Навярно роботът в бъдеще, може би в близко бъдеще, ще може да подготвя документацията на лекарите, да изпраща имейли, да анализира данни, на съставя графики и диаграми, да синхронизира нашия [...]

{ 0 comments }

Характеризъм

by admin on 16.12.2020

Характеризъм Изображение чрез думи, чрез които се описва детайлно картина. Пример: Казват, че е важно да изпитваме състрадание. Състрадание към кого. Ето към кого или към кои. Състрадание към бедните, бездомните, гладните, непритежаващите богатства, нямащите солидна банкови сметки, израсналите без подкрепата на родителите, лишените от покрив над главата си, живеещи от подаяния. ©Иванка Мавродиева Онлайн [...]

{ 0 comments }

Метабола

by admin on 16.12.2020

Метабола Метаболата е реторична фигура. Означава повторение на едно и също нещо по различен начин, има натрупване на синоними. Целта е засилване значението на думата. Пример: Ценността доброта. Добрата, състрадание, съчувствие, милосърдие, емпатия. Те са важни за човешките отношения не само вътре в семейството, но и в обществото. ©Иванка Мавродиева Онлайн справочник по реторика Цитирането [...]

{ 0 comments }

Комуникация – фиктивен съвет. Въпрос към аудиторията, който ораторът отправя относно това как да постъпи, какво действие да предприеме. Въображаемо се прехвърля трудния проблем към аудиторията. Пример 1: Представете си, че сте изправени пред трудната дилема как да разпределите средствата за финансиране на проекти на актьорската гилдия. Как е правено това досега или не имало [...]

{ 0 comments }

Консесия

by admin on 16.12.2020

Консесия Фиктивно съгласие с позицията на опонента, с тезата и твърденията му. Пример. Да, мога да приема с известна условност казаното, като си представя трудната ситуация и недостатъчния опит на мениджърите. ©Иванка Мавродиева Онлайн справочник по реторика Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

{ 0 comments }