Реторични фигури

Функции и приложение на метафората Съдържание 1. Увод……………………………………………………………………………………5 2. Дефиниция на метафората……………………………………………………………5 3. Произход на метафората……………………………………………………………..5 4. Функции на метафората………………………………………………………………6 5. Метафората в ораторското изкуство…………………………………………………7 6. Метафората в политиката…………………………………………………………….8 6.1. Вербална метафора 6.2. Визуална метафора 6.3. Метафора във визуалната реторика 7. Заключение…………………………………………………………………………..11 8. Библиография………………………………………………………………………..12 Метафората е била обект на изследване още от древни времена. В [...]

{ 0 comments }

Колон и изоколон

by admin on 05.04.2016

Колон и изоколон Колон (от гр.: член; съставна част) – в прозаичната реч колон е интонационна единица, която представлява отрязъка между две паузи в дадено изречение. В античната литература под „колон“ се разбира група от паузи, обединени около основния акцент на текста/изречението; в зависимост от броя на паузите различаваме диподия (2 паузи), триподия (3 паузи) [...]

{ 0 comments }

Реторични фигури на речта – Исидор – “Etymologies” 1983  Фигури на речта:  Анадиплозис (άναδιπλωσις) – повтаряне на думи: „Той дори живее, живее и дори идва в Сената”. – p. 76.  Климакс (κλĩμαξ) – бримка, където краят на предишното изречение е начало на следващото и така до края като например в думите на Африканус: „От невинността [...]

{ 0 comments }

Реторични фигури на мисълта – Исидор – “Etymologies” 1983  Фигури на мисълта:  Коенозис (κοινώνωσις) – названието, което се дава на споделянето на плановете с журито или с опонентите, напр.: „Търся Вашия съвет, господа от журито, или Вашия, мой достойни опоненти, за това какво би трябвало да съм направили или какво Вие бихте направили?”. – p. [...]

{ 0 comments }

Метафора

by admin on 09.12.2012

Метафора Метафора – (стгр. metaphora ‘пренасяне’) – вид тропа, която се характеризира с пренасяне на черти и свойства от един предмет или явление върху друг, при което се изразява някаква експресия и преди всичко авторово отношение. Метафората е сравнение с изпусната втора част. Квинтилиан в „Обучението на оратора” определя метафората като троп, който променя значението [...]

{ 0 comments }

Зевгма

by admin on 09.11.2012

Зевгма Зевгма – от гръцки ζεύγμα, на латински  zeugma.  Зевгмата е фигура на речта, тя се състои от основна дума и от еднородни части на изречението, които части са равностойни в граматически план. При земгмата има икономия на езикови средства, изпускат се някои от тях, но това не води до смислова неяснота. В някои изрази [...]

{ 0 comments }

Анафора

by admin on 22.10.2012

Анафора – реторична фигура. Анафората се състои в повтаряне на началната дума или израз във всеки следващ паралелен елемент на речта: изречение, абзац, параграф. Например речта на д-р Никола Генадиев, известна като реч „Величието на България” съдържа немалко анафори. Например повторението на израза: „Преди 30 години…” http://mkaragyozov.blog.bg/history/2011/03/03/velichieto-na-bylgariia.697819 http://rabotatanatotseva.blogspot.com/2011/09/blog-post_854.html  

{ 0 comments }