Реторични фигури

Анафора

by admin on 27.03.2020

Анафора Анафората е реторична фигура. Тя се състои в повтаряне на началната дума или израз във всеки следващ паралелен елемент на речта: изречение, абзац, параграф. Анафората често се използва в реторика и ораторките изяви, за да усили значението на конкретна дума или фраза и да придаде повече емоционалност. В „Тържествена реч при завършване на университет“ [...]

{ 0 comments }

Епифора

by admin on 27.03.2020

Епифора 1. Определение: Епифората (от старогръцки език ἐπιφορά — повторение) е реторична фигура, тя се изразява в това, че има повторение на еднакви изрази, думи или звуци в края на последователни изречения или фрази в ораторски речи. Като похват в реториката, епифората служи, за да бъде подсилена емоционалната изразителност на словото. 2. Примери: Реч на [...]

{ 0 comments }

Олицетворение

by admin on 17.03.2020

Олицетворение Дефиниция – реторична фигура, която се използва с цел да се придават човешки качества на животни, предмети или природни явления. Пример: Примерът от лекция на Джордан Питърсън. В нея той прави психологически анализ на Симба от филма на Дисни „Цар лъв“. Ясно е, че сама по себе си анимацията представлява едно непрекъснато приписване на [...]

{ 0 comments }

Реторично възклицание е риторична фигура, с която пряко се изразява силно чувство. Пример: Реч на Мерил Стрийп – Оскар за най-добра женска роля във филма ”Желязната лейди” “О, боже мой. О, стига. Добре. Благодаря ви толкова много, благодаря, благодаря! Когато ми казаха името, имах чувството, че мога да чуя половината Америка: „О, не! О, стига, [...]

{ 0 comments }

Градация. Низходяща и възходяща *The definition of a gradation is a process of arranging in a series of stages or one step in the process. https://www.yourdictionary.com/gradation Градация е реторична фигура и тя означава изброяване, степенуване, редуване на еднородни части, а целта от гледна точка на ораторското въздействие е да се повиши или понижи чувството/емоцията. В [...]

{ 0 comments }

Функции и приложение на метафората Съдържание 1. Увод……………………………………………………………………………………5 2. Дефиниция на метафората……………………………………………………………5 3. Произход на метафората……………………………………………………………..5 4. Функции на метафората………………………………………………………………6 5. Метафората в ораторското изкуство…………………………………………………7 6. Метафората в политиката…………………………………………………………….8 6.1. Вербална метафора 6.2. Визуална метафора 6.3. Метафора във визуалната реторика 7. Заключение…………………………………………………………………………..11 8. Библиография………………………………………………………………………..12 Метафората е била обект на изследване още от древни времена. В [...]

{ 0 comments }

Колон и изоколон

by admin on 05.04.2016

Колон и изоколон Колон (от гр.: член; съставна част) – в прозаичната реч колон е интонационна единица, която представлява отрязъка между две паузи в дадено изречение. В античната литература под „колон“ се разбира група от паузи, обединени около основния акцент на текста/изречението; в зависимост от броя на паузите различаваме диподия (2 паузи), триподия (3 паузи) [...]

{ 0 comments }

Реторични фигури на речта – Исидор – “Etymologies” 1983  Фигури на речта:  Анадиплозис (άναδιπλωσις) – повтаряне на думи: „Той дори живее, живее и дори идва в Сената”. – p. 76.  Климакс (κλĩμαξ) – бримка, където краят на предишното изречение е начало на следващото и така до края като например в думите на Африканус: „От невинността [...]

{ 0 comments }

Реторични фигури на мисълта – Исидор – “Etymologies” 1983  Фигури на мисълта:  Коенозис (κοινώνωσις) – названието, което се дава на споделянето на плановете с журито или с опонентите, напр.: „Търся Вашия съвет, господа от журито, или Вашия, мой достойни опоненти, за това какво би трябвало да съм направили или какво Вие бихте направили?”. – p. [...]

{ 0 comments }

Метафора

by admin on 09.12.2012

Метафора Метафора – (стгр. metaphora ‘пренасяне’) – вид тропа, която се характеризира с пренасяне на черти и свойства от един предмет или явление върху друг, при което се изразява някаква експресия и преди всичко авторово отношение. Метафората е сравнение с изпусната втора част. Квинтилиан в „Обучението на оратора” определя метафората като троп, който променя значението [...]

{ 0 comments }