Реторични фигури

Дубитация

by admin on 16.12.2020

Дубитация Чрез използването на дубитация ораторът ораторът търси начин да засили убедителността на своята гледна точка. Ораторът цели да му повярват членовете на аудиторията, като отправя молба-въпрос към тях относно истинността или относно справедливостта на казаното от него, т.е. стреми се т. нар., макар и условно „ситуативна правота“. Пример: Изправям се пред вас с молба [...]

{ 0 comments }

Дистинция

by admin on 16.12.2020

Дистинция Изчерпателно изреждане на сходни по значение думи. Противопоставят се емфатичното и номинативното значение на думата. Пример: Покрив над главата. Покривът като част от сградата, от къщата. Буквалното значение на думата не намалява важността всеки да има покрив над главата си. Покривът като символ на дом, защита, уют. Това също се отчита от хората, а [...]

{ 0 comments }

Делиберация

by admin on 16.12.2020

Делиберация Реторичен похват. При него ораторът създава впечатление, че се колебае при вземането на окончателното решение. Пример: Приемам ангажиментите си като професионална и морална отговорност. Ситуацията предполага анализи и експертиза. Анализите и експертизата са важни, за да се вземе обмислено, а не прибързано решение. Ето защо предлагат още една среща, на която да се обсъдят [...]

{ 0 comments }

Анафора

by admin on 27.03.2020

Анафора Анафората е реторична фигура. Тя се състои в повтаряне на началната дума или израз във всеки следващ паралелен елемент на речта: изречение, абзац, параграф. Анафората често се използва в реторика и ораторките изяви, за да усили значението на конкретна дума или фраза и да придаде повече емоционалност. В „Тържествена реч при завършване на университет“ [...]

{ 0 comments }

Епифора

by admin on 27.03.2020

Епифора 1. Определение: Епифората (от старогръцки език ἐπιφορά — повторение) е реторична фигура, тя се изразява в това, че има повторение на еднакви изрази, думи или звуци в края на последователни изречения или фрази в ораторски речи. Като похват в реториката, епифората служи, за да бъде подсилена емоционалната изразителност на словото. 2. Примери: Реч на [...]

{ 0 comments }

Олицетворение

by admin on 17.03.2020

Олицетворение Дефиниция – реторична фигура, която се използва с цел да се придават човешки качества на животни, предмети или природни явления. Пример: Примерът от лекция на Джордан Питърсън. В нея той прави психологически анализ на Симба от филма на Дисни „Цар лъв“. Ясно е, че сама по себе си анимацията представлява едно непрекъснато приписване на [...]

{ 0 comments }

Реторично възклицание е риторична фигура, с която пряко се изразява силно чувство. Пример: Реч на Мерил Стрийп – Оскар за най-добра женска роля във филма ”Желязната лейди” “О, боже мой. О, стига. Добре. Благодаря ви толкова много, благодаря, благодаря! Когато ми казаха името, имах чувството, че мога да чуя половината Америка: „О, не! О, стига, [...]

{ 0 comments }

Градация. Низходяща и възходяща *The definition of a gradation is a process of arranging in a series of stages or one step in the process. https://www.yourdictionary.com/gradation Градация е реторична фигура и тя означава изброяване, степенуване, редуване на еднородни части, а целта от гледна точка на ораторското въздействие е да се повиши или понижи чувството/емоцията. В [...]

{ 0 comments }

Функции и приложение на метафората Съдържание 1. Увод……………………………………………………………………………………5 2. Дефиниция на метафората……………………………………………………………5 3. Произход на метафората……………………………………………………………..5 4. Функции на метафората………………………………………………………………6 5. Метафората в ораторското изкуство…………………………………………………7 6. Метафората в политиката…………………………………………………………….8 6.1. Вербална метафора 6.2. Визуална метафора 6.3. Метафора във визуалната реторика 7. Заключение…………………………………………………………………………..11 8. Библиография………………………………………………………………………..12 Метафората е била обект на изследване още от древни времена. В [...]

{ 0 comments }

Колон и изоколон

by admin on 05.04.2016

Колон и изоколон Колон (от гр.: член; съставна част) – в прозаичната реч колон е интонационна единица, която представлява отрязъка между две паузи в дадено изречение. В античната литература под „колон“ се разбира група от паузи, обединени около основния акцент на текста/изречението; в зависимост от броя на паузите различаваме диподия (2 паузи), триподия (3 паузи) [...]

{ 0 comments }