Анализ на речта на Стела Кириакидес по повод Covid-19”

by admin on 02.04.2020

Анализ на речта на Стела Кириакидес по повод Covid-19”
Въведение
В настоящата курсова работа се анализирана речта на председателя на Европейската Комисия по здравеопазване и безопасност на храните г-жа Стела Кириакидес, произнесена на пресконференция в Рим, Италия на 26 февруари 2020 г.
В изказването се съдържа информация относно заплахата от разпространението на смъртоносния и непознат до края на миналата година вирус COVID 19, превърнал се само за няколко месеца в пандемия, както и начините за предотвратяване й.
Разгледани са и са анализирани ораторските умения на Стела Кириакидес; похватите, които тя използва и въздействието им върху аудиторията. Определени са характерът и целта на речта, като всичко това ще бъде придружено от достоверни факти и аргументи. Стъпка по стъпка се проследяват етапите и начина на възприемане на речта от различните общности. Посочват се елементите и похватите, необходими за достигане на успешното анализиране на изказа на г-жа Кириакидес .
Стела Кириакидес е родена на 10 март 1956 г. в Никозия, Кипър. Тя е психолог и политик от консерваторската Демократична партия. Председател е на Европейската комисия по здравеопазване и безопасност на храните от декември 2019 г.
Тя прави обръщение към италианските граждани в момент, в който се заражда кризата с разпространението на коронавирусната инфекция в Италия.
Същинска част
Мотивираща, но и успокояваща е речта на Стела Кириакидес във връзка с новия коронавирус, наречен Covid-19. Високата позиция, която заема в ЕК, уважението и доверието с което тя се ползва, както и добрите й ораторски качества, са причините, посланията й да се разпространят много бързо и да стигнат до широк кръг хора не само в Европа, по и по света.
Произнасяйки тази реч, тя се чувства отговорна, защото като част от Европейската комисия, нейните задължения са да обясни ситуацията на обществото, по възможност разбираемо и обнадеждаващо.
Кратка история
Новият опасен вирус е наречен Covid-19. Той се появява в края на декември 2019 г. и тръгва от китайския град Ухан. В Китай се приемат редица ограничителни мерки за придвижването на гражданите, с цел спиране на разпространението на болестта, но въпреки това само в първите няколко месеци жертвите там са над 2000 човека. В началото на февруари 2020 г. са обявени и първите заболели в Европа, а броят им расте. Статистиката показва над 81000 души, които са заразени в целия свят, като същевременно се отчитат около 30000 напълно излекувани. Към средата на март 2020 г. диагностицираните със зараза в света са над 351 000, починалите от болестта са над 15 000, а излекуваните – 100 000. Най-засегнати на територията на Азия от Covid-19 са Китай, въпреки, че вирусът застигна и Европа. Съществуват и конспиративни теории, че е вирусът е направен като биологическо оръжие, но са все още непотвърдени. Здравните власти твърдят, че навременните мерки като хигиена, избягване на допир и контакт с болни, както и избягване на места с много хора е достатъчна предпоставка за избягване на заразяването. Също така се твърди, че е напълно лечим при млади и здрави хора по 60 г. възраст, а усложнения възникват само при много възрастни или хора с допълнителни заболявания. На фона на всички тези факти, обаче наблюдаваме масова истерия и психоза.
Поради тази причина Стела Кириакидес в лицето на член на Комисията на здравеопазването и храните, държи тази реч с цел насочване на мисленето на обществото за справяне с проблема и туширане на създалата се паника. Друга важна предпоставка е, че в момента в Европа много заразени има в Италия, а ораторът цели да покаже и изкаже подкрепа точно там. Това прави речта още по-наложителна и задължаваща като ангажимент оратора.

Анализ на речта на Стела Кириакидес
Speech by Commissioner Kyriakides, in charge of Health and Food Safety, at a Press Conference on COVID-19, in Rome, Italy.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_337

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_195

За начало на анализа започваме с изясняване на комуникативната ситуация.
Официално обръщение на политик и представител на изпълнителния орган на Европейския съюз към гражданите и институциите на Италия – държава членка на Съюза в момент, когато тя е определена като огнище на заразата COVID 19 в Европа.
Речта е произнесена на живо по време на служебно събитие в Рим, Италия.
Стела Кириакидес говори плавно. Налице е самообладание, тя говори окуражаващо, без сянка на съмнение, че е притеснена за собствената си безопасност, намирайки се в центъра на пандемията. Това допълнително засилва интереса и доверието на посланията, които отправя.
Стела Кириакидес използва добре словесните похвати и аргументира твърденията. Говори ясно, отчетливо и конкретно, коментирайки ситуацията с разрастването на Covid-19 и вероятните последици от това.
Изявлението й е директно, произнесено пред публика (медии) по време на пресконференция.
Тя оставя впечатление за харизма, като част от етоса; начина на говорене показва характер и същевременно е налице достоверност в думите й.
Информацията в речта е концентрирана, говорителят характеризира новия вирус, влиянието му, евентуалните методи на справяне с него, както и изясняване на кризисната ситуация.
В един кратък момент се усеща критичност в думите й, но те са не към гражданите и в частност италианското обществото, а към разнопосочните подходи на различните членки на ЕС, както и ги призовава да „доверяват“ информация помежду си, предимно с Брюксел .
От гледна точка на реторичен вид, това е монолог, речта е предназначен да окаже влияне върху аудиторията.
Като жанр според функциите е комбиниран вид, тя е мотивираща и успокояваща, и призоваваща да няма паника, да не се допуска паника: „We must not give in to panic.“
В лицето на авторитетна личност това изречение може да успокои създалото се напрежение, което ще доведе до стабилизиране на обстановката.
Използваните невербални кодове в изявлението на Кириакидес не може да видим визуално, но по текста от речта й, ясно лични нейното присъствие на духа, топло обръщане, което сякаш има миротворен ефект. Темпото (като анализ на изреченията в текта), с което тече речта, е гладко и равномерно, като добре подбраните думи акцентират на правилните моменти, които трябва да се запомнят, като ключови.
Аудиторията, пред която е произнесена речта, е смесена. Директно е възприета от журналисти (мъже и жени) на различна възраст, а индиректно, чрез телевизиите и радиоприемниците – до широк кръг хора от различни социални и икономически среди и на различна възраст.
Стела Кириакидес се обръща към гражданите на Италия, но и към гражданите на Европа. Персонално към колегите си от Европейската комисия и към Президента на Хърватия, където в началото на февруари бе регистриран първият случай.
Използваните реторични фигури и похвати са от голямо значение за благоприятния успех на въздействие на една реч.
Уводната част на речта започва с обръщение към аудиторията (Дами и Господа) и конкретно към Министъра на здравеопазването.
След това плавно и отмерено засяга проблема с вируса: „Изправени сме пред ситуация, в която има много неизвестни за този вирус и по специално за неговия произход и как се разпространява“.
Изложението съдържа възможни решения за предприемане на мерки, което дава вяра и смекчава, зараждащата се паника. Мотивира и призовава хората да са нащрек и да се предпазват : „Трябва също така да сме бдителни, що се отнася до дезинформация, както и ксенофобски изявления, които подвеждат гражданите и поставят под въпрос работата на публичните органи.“
Ораторът Кириакидес с увереност заявява, че се предприемат необходимите действия и, че ситуацията към този момента е под контрол.
Този метод на изказ я прави действително успешен оратор. Само истински способният оратора има възможността да предаде дадена информация или да изкаже дадено мнение, с положителен или дори неутрален ефект и да бъде разбрано и възприето неговото послание.
Можем да причислим г-жа Кириакидес към така наречените Spindoctors, хората които задават дневния ред в обществото.
За въздействието на речта допринася и нейната харизма, което е също много важен елемент за успеха.
Тя използва и друг интересен метод за аргументиране на твърденията си, а именно реторическа традукция. Тя представлява извеждане на следствие от една степен на общност за друга (Пример е: говорейки за положението в Италия, засяга Хърватия и по-точно казано нейния президент : „ I also welcome the intention of the Croatian Presidency to convene regular meetings with“.)
Наблюдаваме и реторичния похват антитеза: добро и зло. Злото е новият вирус като заплаха за човечеството, а доброто са подготвените здравни екипи и лекари, готови да реагират и да се справят в най-скоро време с овладяването на пандемията.
Друг добър пример за добра аргументация от страна на Кириакидес е свързана с импликативното съждение: „Еven if we are currently in the containment phase, our public health care response across the EU must be ready to deal with increased numbers of COVID-19 infections and we are working to coordinate and align this“, показва ясно осъзнаване и подготвеност за действие в ситуацията, независимо от развоя и.
В края на речта си Стела Кириакидес завършва подобаващо: „In conclusion, I would also like to express my sympathy and support to all affected EU citizens, notably those in Italy due to the recent developments.“
Изказвайки се така внимателно, печели допълнителни симпатии в аудиторията и намалява общественото напрежение, генерирано от бързия развой на заразата.
Заключение
В заключение можем да кажем, че речта на Стела Кириакидес е успешна и тя се доказа като добър оратор. Изисква се голяма сила и воля, да запазиш спокоен тон в момент на криза и заплаха, особено когато се намираш и в епицентъра на събитията. Тя умело преодолява създалата се паника и успява да съумее да подбере думите си точно и вярно, да успокои в известна степен обществото и да успее да се държи на положение в качеството си на политик. Трябва да се вземе предвид, че аудиторията са политици, журналисти, както и, че речта и има голям отзвук в обществото.
Финалът на обръщението е особено емоционално за аудиторията, тъй като е произнесено на езика на слушателите и зрителите – което засилва впечатлението за близост, загриженост и общност, тя завършва на италиански „Grazie mille”.
Нейното послание и призив към обществото са една крачка напред за преодоляване на опасността. Речта й вдъхновява и мотивира, а думите и са извор на живот. Не всеки европейски политик може да се похвали с такива ораторски умения, а не всяка реч може да бъде успешна
Нужни са харизма и обаяние. Със сигурност Стела Кириакидес притежава и двете, има дар слово и уместен тон, които аудиторията приема позитивно.
И както казва Стела Кириакидес, място за паника няма, човечеството е преживяло множество катаклизми, ще се предпази и от този „нов невидим враг“.
Важното е да вземем навреме правилните мерки! 
Текстът съдържа цитати на английски и български език, тъй като някои от тези цитати нямат буквален превод на български, а там където е възможно съм ги превела.
Други източници:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_195
Онлайн справочник по реторика
Мавродиева, Иванка. Реторика и пъблик рилейшънс, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013.
Йордан, Ведър. Реторика. София: УИ, 2001г;
Wikipedia – Stela Kyriakides
© Магдалена Станчова, студент по връзки с обществеността, ФЖМК, Софийски университет, материалите са изготвени по време на часовете по «Публична реч» при проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на Онлайн справочника по реторика и автора на анализа е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: