Анализ на реч на Арнолд Шварценегер

by admin on 02.04.2020

АНАЛИЗ НА РЕЧТА НА АРНОЛД ШВАРЦЕНЕГЕР
“Just remember, you can’t climb the ladder of success with your hands in your pockets.”
C:\Users\magda\Downloads\y2mate.com – Arnold Schwarzenegger 2018 – The speech that broke the internet – Most Inspiring ever_u_ktRTWMX3M_1080p.mp4

Реторична/комуникативна ситуация
Ораторът ( Арнолд Шварценегер) произнася мотивираща реч.
От клипа е видно, че мястото, където ораторът произнася речта, е уместно; той е позициониран централно с микрофон в ръка. Арнолд Шварценегер говори към аудитория, която не можем да видим на видеото. Говори от трибуна, позиционирана централно, но камерата около него се движи и обхваща всеки негов ъгъл. Зад него наблюдаваме тъмносин фон, а самата трибуна е бяла, вероятно с цел да контрастира и да се откроява. По време на произнасянето на речта зрителите на видео клипа виждат най-вече откъси от „трудните моменти“ на оратора, отколкото сцени на самия него. През времето на тези откъси „върви“ неговият глас, говоренето и вариант на тип мантра за успех и мотивация.
Ораторът. Неезикови средства в поведението
Арнолд Алоис Шварценегер е австриец по произход, получил е американско гражданство; той е актьор, културист, режисьор и модел. Той е най-младият мъж печелил награда „Мистър Вселена“ – само на 20 години. Губернатор от 2003 г. на щата Калифорния. Също така има кариера като актьор. Има трудно детство, тъй като баща му предпочита по-големият му брат пред него. Въпреки това Шварценегер не се отказва и днес е толкова успешен.
В речта си той говори отчетливо, ясно и бавно. Знае много добре в кой момент да повиши тон и в кой да занижи, придавайки магнетичен ефект на изказа. Говорейки, гледа право напред. Ораторът Шварценегер засилва ефекта от емоционалното послание, жестикулирайки с ръце. Облечен е семпло, с бяла риза и сив костюм. Дрехи, които визуално не разконцентрират вниманието. Движи се сякаш иска освен вербално и невербално да обхване пространството около него. Докато произнася речта си, на фон вървят кадри (снимков материал и видеа) на Арнолд като млад и трудностите, с които се е преборил, за да стигне днес до тук. Тези моменти от живота му се представят така, че са въздействат по-силно върху аудиторията, виждайки неговите „битки и перипетии“, както и амбицията му и желание за успех. Речта носи послание за всеки един от нас и ни кара да се замислим над живота си в мащаб.
Аудитория
На видеото аудиторията не се вижда, но личи присъствието на публика, тъй като в един момент имаме задаване на въпрос от Арнолд Шварценегер към господин Х от публиката. Подразбира се, че аудиторията сме и ние самите. Камерата заснема речта, която е качена във Facebook, Youtube, Instagram, Vbox и други социални медии. Както и в официалния канал на Арнолд Шварценегер. Темата, която засяга в речта, е и основен проблем на много хора – повече от 74% от обществото не харесват това, което работят или с което се занимават. Това прави темата още по-популярна.
Жанр/Вид
Речта на Арнолд Шварценегер разказва за трудностите, през които е минал и които са го довели до успеха. Той окуражава хората да продължат да следват мечтите си, въпреки евентуалните или последвали провали. Жанрът на речта: тя е мотивираща, окуражаваща и въодушевяваща. Шварценегер говори най-вече за преодоляване на страха от провала, което прави речта въздействаща върху вижданията на човека и неговата психика. Речта може да бъде определена и като емоционална.
Увод. Основна част. Заключение. Реторични фигури, похвати и аргументация.
Уводната част започва с твърдението на Арнолд Шварценегер, че ще говори за неговите достижения, но не постигнати по лесен начин. Говори за разпределянето на времето, липсата на сън и как е съчетавал ученето, тренирането и актьорското майсторство едновременно.
В основната част цитира статистика, как 74% от американското население не харесват работата си и окуражава хората да следват целите и мечтите си, да работят здраво и да не бъдат част от този процент.
Заключението е, че няма вълшебно хапче, а всичко е въпрос на желание и мотивация да успееш, да постигнеш мечтите и желанията си, а не просто да „работиш нещо“. Както и, че провала не е най-страшното нещо на света, а какво следва след него, ако не се изправиш. Мотивира аудиторията да не спира да опитва, въпреки несполуките и да следва целите си.
Използвани похвати в невербалното поведение на Арнолд Шварценегер: това става чрез мимики и жестове. Налице е интерактивна комуникация и вид диалог с членове на аудиторията. Той посочва човек от публиката и задава въпрос: „Колко часа спиш на денонощие, може би 8?“. Така ораторът се доближава до своята аудитория, слива се като един от нас и провежда специфичен директен разговор. Арнолд Шварценегер се държи непринудено, споделя свои лични поражения и трудности, които са се случвали на всеки от нас, отдалечавайки го от позиция губернатор или известен актьор, но доближавайки го до обикновените хора. Той използва механизма на идентификацията. Показва лични видеа и снимки как тренира и се труди, виждаме дори друга знаменитост Мохамед Али, за който Арнолд дава също пример за изпитанията, през които е преминал по пътя към успеха и силата на неговата воля. Така Арнолд Шварценегер включва и личната история като реторичен похват, има разказ и наратив, това заинтригува аудиторията, прави речта автентична и тип изповед с цел мотивация.
Арнолд Шварценегер излага статистически верни данни и така печели доверието на аудиторията. Откриват се реторични фигури, сред които епитети и реторични въпроси, например: („Тук някой клати глава и ще каже не спим по 6 часа нали, спим по 8?“), както и сравнения (Болката на Мохамед Али, трудността на Майкъл Джордан).
Аргументацията е свързана с визуални елементи и с извличане на примери от личните видео клипове на Шварценегер. В клиповете го виждаме на преден план, видео записите са в подкрепа на истинността на думите му. Той е известна, утвърдена фигура в обществото, но в речта общува със своята аудитория непринудено и лично, което допринася за въздействието на речта.
Посланието му е, че всеки може да бъде необикновен и да има благополучие и успехи, стига да работи здраво, за да го постигне!
За анализ на речта на Арнолд Шварценегер: в началото точно под заглавието (Арнолд Шварценегер) се съдържа файл със самото видео, което може да се отвори с – десен бутон- отвори хипервръзка;
C:\Users\magda\Downloads\y2mate.com – Arnold Schwarzenegger 2018 – The speech that broke the internet – Most Inspiring ever_u_ktRTWMX3M_1080p.mp4
© Магдалена Станчова, студент по връзки с обществеността, ФЖМК, Софийски университет, материалите са изготвени по време на часовете по «Публична реч» при проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на Онлайн справочника по реторика и автора на анализа е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: