Анализ на реч на френския президент Макрон

by admin on 22.12.2020


Анализ на реч на френския президент Макрон

Линк към превода на речта
http://www.online.rhetoric.bg/custom%20structure%20/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%87-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd/
1. Реторична/комуникативна ситуация
Датата е 21.10. 2020
Градът е Париж
Мястото е дворът на Сорбоната.
От двора на Сорбоната, историческо място на френското университетско образование, президентът на републиката Еманюел Макрон отдава почит на професор Самюел Пати. Речта е изречена на 21.10.2020.

2. Социалната/комуникативна роля на оратора
Емануел Макрон, най младият президент в историята на франция е един от най влиятелните държавни глави на днешни времена. Роден през 1977 г. в Северна Франция, Еманюел Макрон посещава поредица от елитни училища, преди да се присъедини към френското министерство на финансите през 2004 г. След четиригодишен престой в инвестиционна банка, той се присъединява към щаба на президента Франсоа Оланд през 2012 г., после става министър на икономиката, индустрията и цифровите данни. След формирането на центристката En Marche! партия през 2016 г., Макрон става изненадващ фаворит в президентската надпревара. Той побеждава лидера на Националния фронт Марин льо Пен през май 2017 г., за да стане на 39-годишна възраст най-младият президент във френската история.
3. Аудитория пред която речта се произнася
Речта е произнесена от двора на Сорбоната, пред аудитория от близо 400 гости, съставена от важни държавни фигури, бивши президенти както и от близки на учителят Самюел Пати.
4. Жанр
От началото става ясно че от една страна целта на речта е да бъде вдъхновяваща, че изборът да станеш преподавател, който показва истината такава какво е, изисква смелост и е избор, който трябва да бъде уважаван. От друга страна, речта има за цел да се изрази възпоменание на живота на Самуел. Всъщност това е начинът, по който президентът цели да изрази категорично държавническа позиция спрямо радикалния ислямизъм. (Идеята е да покаже, че дори и смъртта не може да „заглуши“ някого като Самюел Пати, който иска да посочи истината).
5. Увод, основна част, заключение
5.1.Увод

В своята реч Френският президент заявява, че няма да споменава за „политически радикалния ислямизъм, който води до тероризъм.“ Президентът бързо сближава дистанцията с аудиторията, като казва: „Тази вечер искам да говоря за синовете ви, искам да говоря за братята ви, чичовците ви, за бащите ви, за онези които сте обичали.“ Продължавайки същата мисъл, той казва: „Тази вечер искам да говоря за вашия колега, вашия учител, който падна, защото беше избрал да преподава, убит, защото беше решил да научи своите ученици как да са граждани.“ Така той превръща историята на Самюел в нещо много лично за всички слушащи речта.
5.2. Основна част
В основата на речта на Президентът става въпрос за живота на един учител, за знанието и за отговорността, която изисква тази професия. Също така тази част от речта е и най-емоционалната.
Президентът накратко разказва за животът за животът на учителя и за дългогодишното му желание да стане учител, с цел да запознае аудитория с живота и работата на Самуел: „След като учи История в Лион и вижда бъдещето си като изследовател, той беше поел по пътя, проследен от всички вас, от неговите родители, от учители и директорът на училище в Мулен, като е станал, както той обича да се определя образователен изследовател.“ Президентът оратор представя каузата, на която се е посветил Самюел Пати.
В същото време използва маханизъм на идентификация и извежда авторитета на Сорбоната и обосновава избора за церемонията: „Така че нямаше по-добро място от Сорбоната, нашето място на универсални знания в продължение на повече от осем века, мястото на хуманизма, за да му отдаде тази почит нацията.“
След като Президентът преминава през етапите на животът на Самуел, той стига до една от най-силните моменти на речта. В тази част на речта си проличава уважението, което президентът има към учителската професия: „Всички ние сме запазили в сърцата си, в мислите си, спомена за учител, който промени хода на живота ни. Вие помните, този учител, който ни научи да четем, да броим, да си вярваме.“ Същевременно той откроява дейността на Самюел Пати: „Този учител, който не само ни даде знания, но ни отвори пътя чрез книгата, чрез поглед, чрез загрижеността си. Самуел Пати беше един от тях, от онези учители, които няма да бъдат забравени, от тези ентусиасти, способни да прекарват нощи, изучавайки историята на религиите, за да разберат по-добре своите ученици и техните вярвания.“ Тук когато президентът споменава как всеки е имал „Този учител, който не само ни даде знания, но ни отвори пътя чрез книгата, чрез поглед, чрез загрижеността си.“ Така той още повече сближава аудиторията с убития учител. Вероятно всеки един от нас е имал учител ,който го е накарал да обикне знание, президентът не е изключение,
Президентът многократно говори за това как Самуел Пати е въплъщението на това какво е да си учител във Френската република, в Република Франция. Учител, който „Да обучава републиканци “. Според президентът точно на такива ценности е преподавал той. Той цитира думите на Фердинанд Бюисон, за да даде ясна картина какви са тези ценности. „За да се обучи републиканец, пише той,„ трябва да вземете човешкото същество, колкото и малко и смирено да е [...] и да му дадете идеята, да го научите да мисли за себе си, че не е длъжен нито на вяра, нито на подчинение на никого, че той трябва да търси истината, а не да я получава в готов вид от майстор, режисьор, лидер, от който и да е ” Фердинанд Бюисон е една много важна фигура във френската история, той е известен за това че се е борил за светско образование, за което получава нобелова награда за мир. С този негов цитат президентът цели да покажа, че ценностите на републиката са все още непроменени дори 100 години след времето на Фердинанд Бюисон.
Президентът завършва основната част, като обобщава: „Самуел Пати беше жертва на фаталната конспирация, на глупост, лъжи, обединяване, омраза към другия, на омраза към това, което дълбоко, екзистенциално сме.“ Според президента учителят Самуел Пати е преподавал по трите ценности на републиката, а именно “Liberté, Égalité, Fraternité” (Свобода, Равенство, Братство).

5.3 Заключение

Заключителната част на речта има за цел да вдъхне нова надежда. Той постига това, обръщайки се директно към починалия учител. Президентът завършва речта със обещание към покойния преподавател, че неговото дело не е било напразно и че той е пример за това, към което всички учители и френски граждани ще се стремят: „Ще продължим, учителю. С всички учители и преподаватели във Франция ще преподаваме История, нейната слава и превратности. Ще представим литература, музика, всички произведения на душата и духа. Ще харесаме с всички сили дебата, разумните аргументи, любезните убеждения. Ще обичаме науката и нейните противоречия. Подобно на вас, ние ще възпитаваме толерантност. Подобно на вас, ние ще се стремим да разбираме, неуморно и да разбираме още повече какво бихме искали да променим в нас. Ще научим хумор, дистанция. Ще припомним, че нашите свободи ще останат само след края на омразата и насилието, чрез уважение към другите. Ще продължим, да, тази борба за свобода и поради която сега сте лицето, защото ние сме ви длъжни, защото сме длъжни на себе си, защото във Франция, учителю, Просвещението никога не изгасва. Да живее Републиката. Да живее Франция.“
6 Реторични фигури и похвати
Анафора е предпочитана реторична фигура, която президентът използва многократно анафора, да придаде повече емоционалност на речта си, той повтаря „Тази вечер…“ и така се създава е ритмичност, пример: „Тази вечер искам да говоря за синовете ви, искам да говоря за братята ви, за чичовците ви, за бащите ви, за онези които сте обичали.“ Анафората е използвана и в случаите: „Знайте задълженията си за да ги изпълнявате. Знайте свободите, за да ги упражнявате.“ Речта е богата на реторични фигури, похвати и техники: градация, анафора, символи, сравнение, метафори, контраст, епитети, характеризъм, евиденция, диалогизъм, апели и призиви в края на речта. Патосът доминира в речта, изразът е изискан.
7.Аргументация
Макрон използва аргумент на авторитета, цитира известни лица (Фердинанд Бюисон, Жьонес), утвърдени имена. Той предпочита аргументи, почерпани от историята, извежда факти от живота на убития учител, т.е. има достоверност. Не са използвани аргумент срещу личността или аргумент на силата. Аргументацията е основно на етотичен принцип, но в етичен план. Ораторът съчетава аргументите с механизма на идентификацията, но когато говори за извършителите на убийството – механизма на поляризацията.
8.Неезикови средства, използвани от оратора.
Френския президент е опитен оратор, той не набляга особено много на жестовете и мимиките поради естеството на речта, церемонията, минорното настроение, тъгата. Той умее да прави паузи в правилния момента, така че да засили емоционалния ефект на думите си. Макрон не използва много мимики и това също е уместно с оглед ситуацията – церемония.

9. Изводи и обобщение

Основно в речта президентът Макрон апелира към това, че ценностите, който Самуел е предавал на учениците си, са същите ценности, зад които стои републиката. Речта минава през множество фази, тонът през цялото време е сериозен, но също така речта е много вдъхновяваща. Давайки надежда че жертвата на учителя не е била напразно и че това събитие може само да подсили френския народ и техните ценности.
© Анализът е на Васил Василев, студент по европеистика, предмет „Презентационни и комуникационни умения“, преподавател проф. И. Мавродиева. Анализът е върху реч, преведена от същия студент и линкът е представен в началото на анализа.
© Онлайн справочник по реторика
Позоваването на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: