Анализ на TED talk Джейми Оливър: Да образоваме всяко дете относно храненето

by admin on 12.06.2018

Анализ на TED talk
Джейми Оливър: Да образоваме всяко дете относно храненето

1. Реторическа/комуникативна ситуация
Речта на Джейми Оливър е произнесена през 2010 г. по време на една от двете ежегодни конференции, организирани от TED. Мястото е Лонг Бийч, Калифорния, а презентацията е традиционна 18-минутна. Поводът е инициативата на известния готвач за промяна на начина на хранене на деца в училищата, както и проект против затлъстяването и насърчаване към здравословно хранене, насочен към всички възрастови групи. Акцентът е реализиран негов проект против затлъстяването в Хънингтън, Западна Вирджиния. Затова и речта му е озаглавена „Да образоваме всяко дете относно храненето”. Месеци по-късно Джейми Оливър получава и наградата TED в размер на 100 000$. Той е първият носител на приза след промените – преди това по програмата за били избирани трима победители, всеки от които получава сума отново в размер на 100 000$.

2. Социална/ комуникативна роля на оратора
Джейми Оливър е един от най-известните готвачи в световен мащаб. Родом е от Есекс, Англия. Кариерата му започва след излъчване на документален филм, посветен на ресторант, където той получава роля. Има собствено шоу „The Naked Chef”, в което представя лесни рецепти. Издава и книга, която се превръща в кулинарен бестселър. Освен кулинар, Джейми Оливър е и страстен активист. Той създава собствена фондация, в която обучава за готвачи хора в неравностойно положение, които по-късно започват работа в неговите ресторанти.
Със спечелените пари от наградата TED основава „Jamie Oliver Food Foundation”, глобална кампания, която цели да обучава деца на теми, свързани със здравословното хранене, както и да насърчи семействата да приготвят храната си вкъщи. За кратко време над 750 000 души стават част от кампанията. Така започва да обикаля различни щатове в Америка с подвижна кухня, провежда редица обучения в училищата за деца, а отделно и за възрастни и печели на своя страна различни бизнес партньори. Една от последните програми на фондацията е провеждане на кулинарни уроци на работните места с цел подобряване на начина на хранене на служителите в офиса и у дома.

3. Аудитория
Аудиторията е пряка, директна и разнородна, за съответната конференция през 2010 г. има регистрирани близо 1500 души, като сред тях са и специалисти от най-различни сфери, и непрофесионалисти. Речта е адресирана пряко към присъстващите в залата, но и индиректно с апел наученото да се сподели с близките, децата и внуците на слушателите. Обратната връзка с публиката е основно визуална и невербална. В началото на речта си обаче Джейми Оливър установява контакт с тях, като ги моли да гласуват с вдигане на ръка по зададен от него въпрос. Доминира монологът. Възрастовата група на аудиторията също е най-разнообразна, съставена е както от жени, така и от мъже. Каналът на комуникация е директен, а нагласите на публиката са положителни. Това се потвърждава от емоционалните им реакции, смехът и аплодисментите. Вниманието им е привлечено през цялото време. Пространството е затворено. Джейми Оливър печели интереса на присъстващите благодарение на своя чар, решителност и онагледяване на казаното с реални житейски примери.

4. Жанрови особености
Дялово речта – презентацията принадлежи към монологичните изказвания. Жанрът според функцията е вдъхновяваща, мотивираща и информационна заради някои цитирани проучвания. Родово може да бъде характеризирана като агитационна заради изказаните напътствията. Тя е убеждаваща и призивна реч с апел към действие.

5. Увод, основна част, заключение. Обръщения
Обръщения

Както при повечето TED презентации, Джейми Оливър също не започва речта си с директно обръщение към аудиторията. В основната част обаче се обръща към тях с думите „Вие, Америка”, „Вие, американците” или просто „хора”. Последното крие в себе си приятелската нагласа от страна на презентатора, както и опит думите му да бъдат приети като дружелюбен съвет. Генерализираното обръщение, приравняващо всекиго като част от нацията, има за цел да докаже, че в тази страна никой не е застрахован и по някакъв начин всеки е зависим от съгражданите си и всеки може да бъде от полза на другия конкретно по въпроса със здравословното хранене и затлъстяването. На няколко пъти Джейми Оливър се обръща и към Бога с думите „За Бога”. Това може да се тълкува като правота и искреност на неговите думи предвид библейския принцип пред Господ да се изрича истината и само истината. Това обръщение засилва експресивността и засилва прочувствения изказ.
Увод
Уводът на Джейми Оливър започва със стряскаща статистика за смъртните случаи на затлъстели американци. Така още в началото се печели вниманието на аудиторията. Непосредствено след това той представя себе си. Заявява, че ясно осъзнава позицията си и не цели да си припише функциите на лекари и специалисти например. Използва израза „Ние възрастните”, като с него се приобщава към всички останали. Показва, че разбира положението и проблемите им и не чувства някакво превъзходство в сравнение с един средностатистически американец. Подкрепяйки тезата си, той обяснява значението на храната като пътеводител до най-доброто от живота. От самото начало поддържа динамиката на речта – първоначално вдъхва увереност на присъстващите с думите „Вие сте на върха”, а в следващия момент ги принизява с думите „в класацията за най-затлъстяла държава”. Още при встъпителните си думи печели публиката с пример от различна сфера, основан на дългогодишен конфликт – „Англия е точно след Вас, както обикновено”. Джейми Оливър цитира още няколко стряскащи статистики, доказващи назряващия проблем, и ясно заявява каква е ролята на вярванията и целта на действията му. В увода е и включването от страна на публиката, която дава своя отговор на въпрос на презентатора. Това може да се тълкува към обръщане на по-голямо внимание към тях. Големият брой на гласувалите убеждава аудиторията, че дискутираният проблем ги засяга в голяма степен.
Основна част
В основната част на речта си Джейми Оливър залага на онагледяване на думите му с примери. Структурирана е като съвкупност от концентрични кръгове, всеки от които защитава теза. Условно изложението може да се раздели на четири подчасти.
Първата част съдържа кратки истории на хора, с които Джейми Оливър лично се е срещнал и дори нарича свои приятели. Това въздейства подсъзнателно на аудиторията. Засилва се с метафората „отидох в окото на бурята”. Не само в този случаи, но и по време на цялата си презентация, ораторът има ясно доказателство за думите си и нито веднъж не прибягва до абстрактни думи или непроверени източници. По този начин той още веднъж печели доверието на слушателите си.
Втората част е изобразена с триъгълник, символизиращ непрестанен кръговрат между обичайния начин на живот, дома и училището. Тук презентаторът отново си служи с примери и статистики, подкрепящи тезата му. Не спестява на аудиторията страшното при разглеждания проблем и така ги кара още по-дълбоко да му повярват. Не изпада в подробности за очевидните факти и така поддържа интереса на присъстващите в залата. Показва смелост, като посочва виновниците за проблема. Печели и техните симпатии, като не ги обвинява, а дори предлага себе си като евентуален техен посланик.
Третата част е своеобразна кулминация на изложението. В нея се дава лесно приложимо решение на проблема. По много достъпен начин Джейми Оливър доказва на аудиторията, че този толкова усложнен казус може да бъде разрешен с две едночасови обучения на деца за храната. Думите му са успокояващи и удовлетворяващи. Подтикват към действие, защото по-лесното и кратковременно винаги е ключово при прилагането му. Шокира публиката с действие, което не би останало незапомнено от никого. На сцената изсипва пълна с кубчета захар ръчна товарна количка на три колела, като обяснява, че това е количеството, което се съдържа в дозата мляко, което едно дете изпива за период от 5 години. Изненадата на присъстващите се потвърждава и от пълното мълчание и невъзможността показаното да бъде асимилирано.
Последната четвърта част е прогноза за бъдещ резултат. Обръща се внимание на хранителните навици на работното място чрез емоционално въздействие – казва се, че служителите в компаниите са “майките и бащите на американските деца”. С няколко изречения успява да убеди хората, че проблемът не е финансов, защото за елиминиране на проблема са изчислени минимални суми. Отправя апел бизнесът да подкрепи действията на Мишел Обама, а с това печели и допълнително внимание на външни лица.
Заключение
Заключението е съвсем кратко и представлява около 10% от цялата реч. Джейми Оливър се уверява, че публиката е разбрала намеренията му, като повтаря, че е наясно с тяхната изненада и необходимото време да приемат истината. Окуражава аудиторията, като изразява симпатиите си към САЩ и я представя като водеща сила и пример за подражание. Призовава за действие посредством личното си желание на вече изказани от него молби. Финалът на речта е показателен за добре свършената работа на оратора – цялата публика става на крака и го аплодира. От своя страна това означава подкрепа, доверие, както и благодарност към “месията”, когото виждат в лицето на Джейми Оливър.

6. Реторични фигури и похвати
В речта са използвани редица реторични фигури с цел засилване на емоцията и постигане на по-голямо убеждение спрямо аудиторията. Включени са епитети като „хранителен пейзаж”, „големи мощни институции”, „местна прясна храна”, „огромен проблем”, „здравна катастрофа”, „бърза храна”, „екстремни количества”, „абсолютен фарс” и други. Ключови в речта са метафорите, които на моменти са стряскащи, но функцията им е да засилват емоциите – „благословили сме със съдбата да живеят по-малко”, „той е върху острието на проблема”, „исках да дам плът и кръв на хората”, „тя изяжда себе си до смърт”. Използваните реторични въпрос имат за цел да потвърдят казаното, което до голяма степен се доближава до познанията и представите на аудиторията, а реторичните възклицания потвърждават изказани твърдения от оратора и му помагат да наблегне на определени моменти в речта си.
На няколко пъти Джейми Оливър си служи и с безглаголни изречения, които по-скоро са за пояснение, обобщение или въвеждане в дадена подтема. Повторенията като „ужасна, ужасна реалност” и антитезата „Америка, вие сте на върха, но и на дъното” също допринасят за емоционалния аспект и наблягат на естеството на дискутирания проблем. Споменава и поговорки като „по-лесно е да се каже, отколкото да се направи”. На няколко места ораторът прави апосиопези. Вероятно те са в следствие на неговата дислексия, но са добър начин аудиторията да получи няколко секунди, за да осмисли чутото.

7. Аргументация
Речта е породена от нарастващият проблем със затлъстяването в Америка, а и по целия свят. Използваните аргументи въздействат на емоционално ниво. Интересното при тях обаче е че те са и рационални, тъй като са подплатени с примери от научни изследвания в сферата на храненето и здравеопазването. Ето защо в този случай реториката е придружена от логика. Ораторът убеждава аудиторията си чрез патетични слова, вниква в детайлите на темата и се стреми да въздейства пряко и подсъзнателно на аудиторията. Статистическите доказателства са подкрепени и с реални житейски ситуации, лично проверени и заснети от оратора. Присъства и аргумента на съчувствие и състрадание, но на преден план е изведен апелът за действие. Всички аргументи са използвани успешно и постигат очакваното – речта е патетична, но не утопична, повлиява на хората и ги подтиква към действие.

8. Неезикови средства, манипулативни тактики и механизми, интеркултурни особености
През цялото време, докато произнася речта си, Джейми Оливър не е статичен. Той не спира да се движи по голямата сцена, жестикулира и посочва екрана. Тези негови действия по никакъв начин не натоварват аудиторията, а напротив. Непрекъснатото движение е символ на нетърпението, на огромното желание на оратора да действа и да помогне при решаването на казуса. Така публиката още веднъж е убедена, че няма време за губене и е подтикната към незабавно действие. Словото на оратора е подкрепено и с визуализации на екран. Използваните снимки и клипове изцяло не само кореспондират с думите му, но и ги потвърждават за пореден път. Интересното е, че по народност Джейми Оливър е англичанин, но се изказва пред американска публика. Речта му е изцяло адаптирана за страната. Едно от оръжията на неговото убеждение е фактът, че той не търси финансова изгода, а по-скоро морална удовлетвореност при предлагане на своята помощ. Основният му аргумент за това е, че Америка е добро начало за това, тъй като е най-потърпевша и би послужила за пример на много други държави.

9. Особености на речта и изводи
Речта е доста обстоятелствена, но нито за миг не губи интереса на аудиторията, тъй като е пряко свързана с актуален за обществото проблем. Ораторът използва кратки, точни и ясни изречения, които лесно могат да бъдат асимилирани. Джейми Оливър има ясно изразено чувство на загриженост и добре балансира емоция и логика. Използва силни и убеждаващи аргументи, печели публиката със своя чар, потвърдени примери и непримиримо желание за действие. Преминава от аз-форма, през диалогичното “Вие” и достига до първо лице множествено число – “ние”, което го приобщава към останалите в съвместната им борба срещу проблема.

© Рая Андреева, студент по връзки с обществеността, ФЖВК, СУ „Св. Климент Охридски”, работа, изготвена в часовете по публична реч с преподавател проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: