Зевгма

by admin on 09.11.2012

Зевгма

Зевгма – от гръцки ζεύγμα, на латински  zeugma.  Зевгмата е фигура на речта, тя се състои от основна дума и от еднородни части на изречението, които части са равностойни в граматически план. При земгмата има икономия на езикови средства, изпускат се някои от тях, но това не води до смислова неяснота. В някои изрази е изпуснат глаголът, но той се подразбира. Например: „Като артист той демонстрира своя талант постоянно, като човек – прагматичен усет непрекъснато.”

Leave a Comment

Previous post:

Next post: