ФРЕИ И СМГ – В ПРОЕКТА „ЕМОЦИИТЕ НА ТАЛАНТА – ИНОВАЦИЯ ЗА БИЗНЕС УСПЕХ“

by admin on 31.07.2020

ФРЕИ И СМГ – В ПРОЕКТА „ЕМОЦИИТЕ НА ТАЛАНТА – ИНОВАЦИЯ ЗА БИЗНЕС УСПЕХ“
Фондация за развитие на емоционалната интелигентност (ФРЕИ) стартира ключов проект за тази година „ЕМОЦИИТЕ НА ТАЛАНТА – ИНОВАЦИЯ ЗА БИЗНЕС УСПЕХ“.
Проектът има за цел да предостави обучителна програма по емоционална интелигентност и възможност за обучение и развитие по емоционална интелигентност на изявени и талантливи ученици от 11 клас, успешно представили се на републикански и международни състезания в областта на STEM образованието. През 2020 г. с ученици – таланти от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, се реализира 8-месечен пилотен проект, с общ хорариум 32 часа, разпределен в 16 теми по 2 часа.
В рамките на проекта учениците ще бъдат обучени да разпознават, обменят, регулират и инвестират емоциите си за постигане на устойчиви взаимодействия със своите бъдещи работодатели и колеги, и за своята успешна професионална и социална реализация. Чрез системни обучения как да използват емоциите при създаване на иновативен проект, младите хора ще развият устойчивост към постижения и ще изградят умения за постигане на равен достъп до глобалната професионална кариера.
В края на обучението си по емоционална интелигентност, учениците ще имат възможност да разработят и представят пред жюри от работодатели свой иновативен проект. Всеки проект, който привлече вниманието на бизнес лидери и предприемачи, ще бъде оценен. Талантливият ученик може да получи като награда пълна стипендия за годините на университетско образования и предложение за работа във фирма работодател, проявила интерес към реализиране на проекта.
Мотивацията:
Високо-технологичното общество, характерно с бързия обмен на информация, изисква от учениците – бъдещите ръководители и сътрудници на успешните бизнес компании, да развият качества като надеждност, гъвкавост, увереност, социална и емоционална зрялост и устойчивост.
Работещите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM – Science – Technology – Engineering – Mathematics) играят ключова роля за устойчивия растеж и стабилността на всяка икономика и са критичен компонент за подпомагане на икономическото бъдеще на България. Знанието от STEM образованието в комбинация с развита емоционалната интелигентност (ЕИ) повишава интелектуалния потенциал до качествено ново ниво на всеки ученик на гимназиално ниво! То добавя стойност към всички останали необходими и важни за успешната реализация навици и умения на младите хора, в това число критичното мислене и креативността, и така ги подготвя за бъдещите иноватори в света.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: